Yükleniyor
Kalça Protezi Revizyonu Nedir?

Kalça Protezi Revizyonu Nedir?

  • Kalça Protezi Revizyonu Nedir?
  • Kalça Protezi Revizyonu Nasıl Yapılır?
  • Kalça Protezi Revizyonu Çeşitleri Nelerdir?
  • Kalça Protezi Revizyonu Kimlere Uygulanır?
  • Kalça Protezi Revizyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Revizyon kalça artroplastisi olarak da bilinen kalça protezi revizyonu, daha önce implante edilmiş başarısız veya hasar görmüş bir kalça eklemi protezini değiştirmek için yapılan cerrahi bir prosedürdür. Bu prosedür, mevcut yapay kalça ekleminin çıkarılmasını ve yenisiyle değiştirilmesini içerir.

Kalça protezi revizyonu ihtiyacı, implantın aşınması ve yırtılması, implantın gevşemesi, enfeksiyon, implant çevresinde kırılma, çıkık veya dengesizlik gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, hastanın değişen anatomisi veya fiziksel aktivite seviyesindeki bir değişiklik nedeniyle kalça protezinin de revize edilmesi gerekebilir.

Revizyon ameliyatı, orijinal kalça protezi ameliyatından daha karmaşıktır ve ek hazırlık ve planlama gerektirebilir. Cerrahın mevcut protezi çıkarmak ve orijinal ameliyattan bu yana ortaya çıkmış olabilecek sorunları çözmek için özel aletler ve teknikler kullanması gerekebilir. Revizyon ameliyatı da orijinal ameliyattan daha uzun sürebilir ve daha uzun bir hastanede kalış ve rehabilitasyon süresi gerektirebilir.

Kalça protezi revizyon cerrahisinin başarı oranı, ilk başarısızlığın nedeni, çevredeki kemik ve dokunun durumu ve hastanın genel sağlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Teknoloji ve cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler ile revizyon kalça protezi ameliyatının başarı oranı son yıllarda önemli ölçüde arttı ve birçok hasta prosedürün ardından normal aktivitelerine dönebiliyor.

Kalça Protezi Revizyonu Nasıl Yapılır?

Kalça protezi revizyonu, daha önce implante edilmiş yapay kalça eklemini yenisiyle değiştirmek için yapılan cerrahi bir prosedürdür. Tipik olarak, ilk kalça protezi aşınma ve yıpranma, gevşeme, enfeksiyon, çıkık veya kırık gibi çeşitli nedenlerle başarısız olduğunda yapılır.

Kalça protezi revizyonu prosedürü, ilk kalça protezi ameliyatından daha karmaşıktır ve özel uzmanlık gerektirir.

Aşağıdaki adımlar kalça protezi revizyonu için genel süreci özetlemektedir:

 -   Anestezi: Hasta, bilinç kaybına neden olacak ve işlem sırasında ağrıyı önleyecek genel anestezi alacaktır.

 -   Kesi: Cerrah, önceki kalça protezi bölgesi üzerinde bir kesi yapacaktır.

 -   İmplantın çıkarılması: Cerrah, kemik dokusunun kesilmesini, çimentonun çıkarılmasını ve herhangi bir kalıntı veya yara dokusunun temizlenmesini içerebilen eski implantı çıkaracaktır.

 -   Kemiğin hazırlanması: Cerrah, kemiği yeni implanta uyacak şekilde şekillendirmeyi ve düzeltmeyi içerebilen yeni implantı almak için kemiği hazırlayacaktır.

 -   Yeni implantın yerleştirilmesi: Daha sonra cerrah, revizyon nedenine bağlı olarak önceki implanttan farklı tipte olabilecek yeni implantı yerleştirecektir. İmplant çimento ile sabitlenebilir veya zamanla kemiğe doğru büyüyen presle oturan bir implant olabilir.

 -   Kapatma: Cerrah daha sonra insizyonu dikiş veya zımba ile kapatacak ve cerrahi bölgedeki fazla sıvıyı çıkarmak için bir dren yerleştirebilir.

 -   İyileşme: Hasta, uyanma odasında yakından izlenecek ve enfeksiyonu önlemek için ağrı kesici ilaç ve antibiyotik verilebilir. Hastanın kalça ekleminde güç ve hareketlilik kazanmasına yardımcı olmak için fizik tedavi başlatılacaktır.

Genel olarak, kalça protezi revizyonu, dikkatli planlama, özel ekipman ve uzmanlık gerektiren karmaşık bir prosedürdür. Hastalar, prosedürün risklerini ve faydalarını cerrahlarıyla tartışmalı ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için tüm post operatif talimatları dikkatle takip etmelidir.

Kalça Protezi Revizyonu Çeşitleri Nelerdir?

Kalça protezi revizyon ameliyatı, daha önce implante edilmiş bir kalça protezinin yenisiyle değiştirilmesini içerir. 

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kalça protezi revizyon ameliyatları vardır:

 -   Kısmi revizyon: Kısmi revizyonda kalça protezinin sadece bir komponenti değiştirilir. Bu, asetabular kap veya femur sapı gibi yalnızca tek bir bileşenle ilgili bir sorun varsa gerekli olabilir.

 -   Tam revizyon: Tam bir revizyonda hem asetabular kap hem de femoral kök değiştirilir. Her iki bileşende de aşınma veya gevşeme gibi bir sorun varsa bu gerekli olabilir.

 -   Bileşen değişimi: Bileşen değişiminde, kalça protezinin bir bileşeni çıkarılır ve yeni bir bileşenle değiştirilir. Bir bileşende enfeksiyon gibi bir sorun varsa, ancak diğer bileşen iyi çalışıyorsa bu gerekli olabilir.

 -   Liner değişimi: Liner değişiminde, asetabular kapağın polietilen astarı yenisi ile değiştirilir. Astarda aşınma veya hasar varsa, ancak bileşenlerin geri kalanı iyi çalışıyorsa bu gerekli olabilir.

 -   Asetabular kabuk değişimi: Bir asetabular kabuk değişiminde, tüm asetabular kap çıkarılır ve yenisi ile değiştirilir. Bardak ile ilgili dengesizlik veya aşınma gibi bir sorun varsa bu gerekli olabilir.

 -   Femoral gövde değişimi: Femoral gövde değişiminde, femoral gövde çıkarılır ve yenisiyle değiştirilir. Sapta gevşeme veya kırılma gibi bir sorun varsa bu gerekli olabilir.

Gereken kalça protezi revizyon cerrahisinin türü, orijinal protezdeki özel soruna ve hastanın bireysel ihtiyaç ve koşullarına bağlı olacaktır. Bir cerrah durumu değerlendirecek ve her bir vaka için en uygun revizyon ameliyatı tipini önerecektir.

Kalça Protezi Revizyonu Kimlere Uygulanır?

Kalça protezi revizyonu, tipik olarak daha önce kalça protezi geçirmiş ancak ağrı veya daha fazla müdahale gerektiren başka komplikasyonlar yaşayan hastalarda uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Kalça implantı gevşediğinde, aşındığında veya zamanla başka bir şekilde başarısız olduğunda da bazen gereklidir.

Kalça protezi revizyon cerrahisinin bazı yaygın nedenleri şunları içerebilir:

 -   Orijinal kalça implantı gevşemiştir veya artık çevredeki kemiklerle düzgün şekilde hizalanmamıştır.

 -   Kalça implantı aşınmış veya hasar görmüş, ağrıya veya başka semptomlara neden olmuştur.

 -   Kalça implantı çevresinde enfeksiyon gelişmiştir ve implantın çıkarılmasını ve yeni bir implant yerleştirilmeden önce enfeksiyonun tedavi edilmesini gerektirir.

 -   Hasta, orijinal kalça implantına zarar veren bir kırık veya başka bir yaralanma geçirmiştir.

 -   Hastanın kalçasında zaman içinde ek hasar veya bozulma meydana geldi ve bu da işlevi iyileştirmek ve ağrıyı hafifletmek için daha fazla ameliyat gerektirdi.

Genel olarak, kalça protezi revizyonu tipik olarak halihazırda kalça protezi geçirmiş ancak komplikasyonlar veya devam eden semptomlar nedeniyle daha fazla müdahale gerektiren hastalar için ayrılmıştır. Kalça protezinden sonra ağrı veya başka sorunlar yaşıyorsanız, doktorunuz potansiyel bir tedavi seçeneği olarak revizyon ameliyatı önerebilir.

Kalça Protezi Revizyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Kalça protezi revizyonu, daha önce implante edilmiş yapay kalça eklemini çıkarmak ve değiştirmek için yapılan cerrahi bir prosedürdür. Bu prosedür tipik olarak ilk kalça protezi ameliyatından daha karmaşıktır ve dikkate alınması gereken birkaç nokta içerir. 

Bu noktalardan bazıları şunlardır:

 -   Revizyon nedeni: Kalça protezi revizyonunun birincil nedeni dikkatle değerlendirilmelidir. Bileşenlerin gevşemesi, enfeksiyon, kırılma, instabilite veya implant aşınması ve yırtılması nedeniyle olabilir. Uygun yönetimi sağlamak için başarısızlığın altında yatan neden belirlenmelidir.

 -   Revizyonun zamanlaması: Prosedürün sonucunu etkileyebileceğinden revizyonun zamanlaması çok önemlidir. Revizyon ameliyatı çok erken yapılırsa gereksiz komplikasyonlara neden olabilir. Öte yandan çok geç yapılırsa kemikte onarılamaz hasarlara neden olabilir.

 -   İmplant seçimi: Revizyon cerrahisi için implant seçimi önemlidir ve hastanın yaşı ve aktivite düzeyi, kemik kalitesi ve revizyon nedeni gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Cerrah, spesifik sorunu çözmek için modüler bir implant veya uzun saplı bir implant gibi farklı bir implant tipini tercih edebilir.

 -   Cerrahi yaklaşım: Revizyon kalça protezi için cerrahi yaklaşım, revizyonun nedenine, hastanın anatomisine ve cerrahın tercihine göre değişebilir. Yaklaşım anterior veya posterior olabilir ve cerrah komplikasyon riskini azaltmak için minimal invaziv bir yaklaşım kullanmaya karar verebilir.

 -   Kemik grefti: Bazı durumlarda, kemiği yeniden inşa etmek ve implant stabilitesini iyileştirmek için kemik grefti gerekli olabilir. Cerrah, hastanın kendi vücudundan bir kemik grefti veya bir donör kemik grefti kullanabilir.

 -   Rehabilitasyon: Rehabilitasyon, kalça protezi revizyon ameliyatından sonra iyileşme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Hasta, güç, esneklik ve hareketliliği yeniden kazanmak için fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyacaktır.

 -   Riskler ve komplikasyonlar: Her ameliyatta olduğu gibi kalça protezi revizyon ameliyatının da bazı riskleri ve komplikasyonları vardır. Hasta bu risklerin farkında olmalı ve ameliyattan önce bunları cerrahla tartışmalıdır.

Özetle, kalça protezi revizyon cerrahisi, çeşitli faktörlerin dikkatle değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir prosedürdür. Yetenekli ve deneyimli bir cerrah, bu noktaları dikkate alarak başarılı bir sonuç alınmasına yardımcı olabilir.

Bu makaleyi yazmış olan, Op. Dr. Yusuf Aşık için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Op. Dr. Yusuf Aşık

Ortopedi ve Travmatoloji

Op. Dr. Yusuf Aşık Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt