Yükleniyor

KULLANICI ÜYE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR VE TARAFLAR

Hizmet Sağlayıcı: Genel merkezi Aksu Mahallesi Omü Caddesi No:165 Teknopark Atakum/Samsun/Türkiye adresinde bulunan, Samsun Ticaret Siciline 32630 sicil numarası altında kaydedilmiş olan, 4571197733 vergi numaralı, Hane Yazılım Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi.

Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: www.doktorUzman.com

Profesyonel Üye: Kullanım Sözleşmesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan ücretli ve ücretsiz hizmetlere erişen; doktor, diş hekimi, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, terapist, veteriner ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen ve medikal ve para medikal faaliyette bulunan her türlü tıp çalışanı ile sağlık hizmetleri veren kullanıcılardır.

Kuruluş: Tıbbi hizmetleri tüzel kişilik ve adi ortaklık namı altında yürüten kuruluş ve ortaklıklardır.

Kuruluş Yöneticisi: Kuruluşu üçüncü kişilere karşı temsil yetkisini haiz profil kullanıcısı gerçek kişilerdir.

Kullanıcı/üye: Kullanım sözleşmesini kabul eden ve kayıt işlemlerini tamamlayan kişiler ile kayıt olmaksızın hizmet sağlayıcının sunmuş olduğu birtakım hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanan kişilerdir.

Profil: Profesyonel üye ve kuruluşa ait bilgi, görüş ve paylaşımların toplandığı ve yalnızca Profesyonel üye veya kuruluş yöneticisine ait olan ve bu kişiler tarafından yönetilen yerdir.

Hesap: Profesyonel üye veya kuruluşların kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisidir.

Kategori: Profesyonel üye ve kuruluşların mesleki uzmanlıklarına göre sınıflandırılması

Üçüncü kişi: Üye, Profesyonel üye ve kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişileri

Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alışverişi yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

Mücbir Sebep: Sözleşmenin kurulduğu esnada taraflarca öngörülemeyen veya öngörülmekle birlikte sözleşmenin ifa edilmesine geçici veya sürekli olarak engel olan beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev vb. olaylar ile hizmet sağlayıcısının sunucusunda meydana gelen/gelebilecek beklenmedik hal ve kendi risk alanında gerçekleşmeyen olağanüstü haller.

Hizmet alıcısı: Hizmet sağlayıcı tarafından sunulan ücretli hizmetleri satın alan profesyonel üye ve kuruluş.

Sözleşme: Kullanıcı ile hizmet sağlayıcı arasında düzenlenen

Paket: Profesyonel üye veya kuruluşlar tarafından satın alınan hizmetlerden yararlanabileceği süre.

Teyit edilmiş Profil: Profesyonel üye ve kuruluş tarafından profillerin oluşturulmasından sonra hizmet sağlayıcısı tarafından onaylanan hesap

Deneyen Profesyonel üyesi: Hizmet sağlayıcı tarafından verilen deneme süresi içerisinde verilen hizmetin içeriğinin tamamını veyahut bir kısmını kullanma iznine sahip üyedir.

Deneme süresi: Hizmet sağlayıcının yalnızca Profesyonel kullanıcı veyahut kuruluşlara sağladığı 1 haftalık (7 günlük) süredir.

B. HİZMETİN KAPSAMI

Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan hizmet; üyelerin genel sağlık bilgilendirilmesi amacı kapsamında, üyelerin/kullanıcıların branş seçimi yaparak diledikleri profesyonel üyeye tıbbi içerikli soru sormalarını ve profesyonel üyelerin bu soruları cevaplamalarını sağlamak amacıyla profesyonel üyeler ile diğer üye/kullanıcıların sanal ortamda iletişim kurmak adına bir araya gelmelerini sağlamak olup tedavi ve teşhis amacı taşımadığı gibi profesyoneller tarafından cevaplanan sorular da tedavi ve teşhis amacı taşımamaktadır. Profesyonel üyeler tarafından verilen cevaplar bilgilendirme ve fikir amaçlı olmakla bu kapsamda verilen bilgilere göre herhangi bir tedaviye başlanması veya devam etmekte olan tedavinin durdurulması/değiştirilmesi tavsiyesinde bulunulmaz.

Hizmetten faydalanarak Profesyonellere soru sorabilmek ve Kullanıcıların sorularını cevaplayabilmek için Sitede Kullanıcı veya Profesyonel olarak bir Hesaba sahip olmak şarttır. Hizmet Sağlayıcı, sunmuş olduğu Hizmetin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen veya Hizmet kapsamında verilen bilgilerin ve materyallerin, sorulan soruların ve verilen cevapların içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

Site, profesyonel üyeler ile diğer üyeleri web ortamında bir araya getirmekle başkaca yükümlülüğü bulunmamakta ve taraflar arasındaki işlemlere/bilgilendirmelere/fikirlere ilişkin olarak taraflara taahhüt vermemektedir.

Kullanım şartnamesinin amacı, kullanıcı üyelerin sitenin hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır. Kullanıcı üye, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetleri, kullanımı, içerikleri, uygulamaları iş bu şartname ve hizmet sağlayıcı tarafından eklenecek diğer hükümleri yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Hane Yazılım Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

C. ÜYELİĞİN BAŞLAMASI

Üyelik statüsünün kazanılması için, Kullanım şartnamesinin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan şahsen ve münhasıran sorumludur.

Kullanıcı üye, kayıt esnasında istenen bilgi, kullanıcı adı ve T.C. kimlik numarasını girerek bir profil oluşturur. Akabinde üyelik sözleşmesi ve kullanım şartnamesi onaylanarak kayıt işlemi tamamlanır. Hizmet sağlayıcı tarafından Üyelik talebinin onaylanması akabinde de kullanıcı üye sitenin kullanıcı/üyelere tanıdığı tüm hizmetlerden faydalanmaya başlayacaktır.

D. HİZMET SAĞLAYICISININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Hizmet Sağlayıcısının Borçları

Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üyeye aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır;

 1. Profesyonel üye ve kuruluşların, illere ve kategorilerine göre kataloglanmış bilgilerini ve hasta memnuniyet değerlendirmelerini, kullanıcı üyenin erişimine sunmak,
 2. Arama motorunu kullanıcı üyelerin erişimine açmak,
 3. Profesyonel üye ve kuruluşlar hakkında memnuniyet değerlendirmesi, yeni bilgi ekleme ve düzenleme ile şikâyette bulunma olanağı sağlamak,
 4. Kullanıcı üyenin, randevu yazılımı ve çağrı merkezini kullanan ve bu şekilde randevu imkanından yararlanan Profesyonel üye ve kuruluşlar ile randevu işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak,
 5. Profesyonel üye ve kuruluşa ait makale ve video vb. materyallere erişim imkânı sağlamak,
 6. Hizmet sağlayıcı, Resmi makamlar tarafından kanundan yetkiye dayanarak talep edilen bilgiler saklı kalmak üzere profesyonel üye ve kuruluşlar tarafından hizmetin gerçekleşmesi için paylaşılması gerekli bilgiler haricinde kullanıcı üyenin bilgilerini izinleri olmadan diğer kişilerin erişimine açmayacaktır.

b. Hizmet Sağlayıcısının Hakları

 1. Her kullanıcı üye bir adet hesap açabilme hakkına sahiptir. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üyenin birden fazla hesabı bulunması ve hizmet sağlayıcı tarafından bu hususun tespit edilmesi halinde hesapların tamamını ve sonraki açılan hesapları askıya ama ve silme hakkına sahiptir.
 2. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üyeliği oluşturulan hesabın üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını tespit etmesi halinde hesabı askıya alabilir veya silebilir. Kullanıcı üye ve üçüncü kişilere karşı tazminat hakkı saklıdır.
 3. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üye tarafından kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı görüş ve yorumlarda, ayrıntılı olarak; müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanılması, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler verilmesi veya Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden eylemlerde bulunulması halinde hesabı askıya alma, dondurma ve silme hakkı ile yetkili mercilere başvuru hakkına sahiptir.
 4. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üyenin kendisinin, profesyonel üye ve kuruluşun veya başka kullanıcıların yorumlarını ya da sair değişkenlerini manipüle ettiğini tespit etmesi halinde ve/veya gerçeğe aykırı yorum yapması halinde hesabı askıya alma ve silme hakkına sahiptir.
 5. Hizmet sağlayıcı, sitenin modernizasyonu veya bilgi ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek zorunlu bakım çalışmaları sırasında önceden bilgi verilmeksizin hizmetlerine geçici olarak ara verme hakkına sahiptir. Bu husus kullanıcı üye tarafından peşinen kabul edilmektedir.
 6. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üye tarafından girilen ve kayıt esnasında talep edilen T.C. kimlik numarasının doğruluğunda şüphelerin ortaya çıkması halinde, taraflardan şüpheye konu T.C. kimlik numarasının doğruluğunu teyit eden ek bilgi ve kimlik belgesi görüntüsü talebinde bulunabilir.
 7. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üye tarafından kayıt işlemi gerçekleştirilmesi halinde taraflarca sunulan kişisel bilgileri ve bu kişilerce oluşturulan profillerde yayınlanan bilgileri işleme ve hizmet verdiği sitede kullanıcı üyenin profil bilgilerini hizmet kapsamında diğer tüm üyelerle paylaşma hakkına sahip olup kullanıcı üye bu hususu kabul beyan eder.
 8. Hizmet sağlayıcı, hizmetlerde, araçlarda ve sitenin çalışma şekline ilişkin değişiklik yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme site haklarını devretme ve site ile ilgili diğer kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme hakkına sahiptir.
 9. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üye tarafından eklenen fotoğraflar bu sözleşme hükümlerine aykırı olması halinde profilden kaldırabilir ve silebilir.
 10. İş bu şartname ve ilgili kanun maddelerine aykırı davranıştan dolayı askıya alınan veyahut silinen profillere ilişkin olarak kullanıcı üyenin herhangi bir nam ve isim altında hizmet sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
 11. Hizmet sağlayıcı tarafından kullanıcı üye tarafından profil oluşturmak veya web sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; İş bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Site ya da iş ortakları tarafından Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler kullanıcı üyeye avantajların sunulabilmesi ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Profesyonel üye veya kuruluş ile iletişime geçilmesi amacıyla Sitenin iştiraki veya çalıştığı şirketlerle paylaşılacaktır. Bu hususu Profesyonel üye veya kuruluş kabul beyan ve taahhüt etmekle ayrıca ve açıkça rıza göstermektedir.
 12. Kullanıcı üyenin; kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı taraflara herhangi bir taahhüt vermemektedir.

E. KULLANICI ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Kullanıcı Üyenin Hakları;

 1. Kullanıcı üye;
  • Profesyonel üye ve kuruluşların meslek hayatı ile ilgili ve/veya bu kişilerden aldığı hizmete yönelik olmak şartıyla görüş ve değerlendirmede bulunabilir.
  • Hizmet sağlayıcısı, profesyonel üye ve kuruluş tarafından yüklenen makale ve video benzeri makalelere ulaşabilir.
  • Randevu yazılımı ve çağrı merkezini kullanan ve bu şekilde randevu imkanından yararlanan Profesyonel üye ve kuruluşlar ile randevu işlemlerini gerçekleştirebilir.
  • Profesyonel üye ve kuruluşların, illere ve kategorilerine göre kataloglanmış bilgileri ve hasta memnuniyet değerlendirmelerine erişebilir.
 2. Kullanıcı üyenin, bu haklardan yararlanabilmesi için;
  • Yeni bir kullanıcı üyeye ait profilin/hesabın oluşturulabilmesi için o kullanıcı üye en azından temel bilgileri girilmesi gerekmektedir.
  • Kullanıcı üye hakkındaki temel bilgiler şunları kapsamaktadır:
  • Kullanım şartnamesini kabul etmesi
  • Profil oluşturmak ve kimlik bilgisini paylaşmak
  • İnternet ağına erişimi bulunması
  • E-mail hesabına sahip olması
  • En yeni versiyonu ve güncellenmiş hali olan Firefox, Chrome, Safari ve Opera arama motorlarına sahip olması
  • Kullanıcı üye, kendisi tarafından belirlenen elektronik posta adresi ve şifre ile giriş yapması gereklidir.
 3. Kullanıcı üye, hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanır. Hizmet sağlayıcısı, belirli haklar için ücret isteme hakkını saklı tutmaktadır.
 4. Kullanıcı üye, bu sözleşmenin şartlarını yerini getirmek kaydı ile;
  • Hakkındaki bilgileri düzenleyebilir.
  • Kullanıcı üye, sadece tanınmasına olanak sağlayan ve kendine ait olan bir fotoğraf ekleyebilir.

b. Kullanıcı Üyenin Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı üye, sözleşmede düzenlenen herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde üyeliği hizmet sağlayıcı tarafından pasife alınır ve bilgilerin 3. Kişilere yayınlanması durdurulur.
 2. Kullanıcı üye, kendi adı veya namına birden fazla hesap açılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı üye, kişiselleştirilmiş profil ve hesaplarından üçüncü kişilerin yararlanamayacağını ve erişimine izin vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı üye, hizmet sağlayıcısı tarafından kendisine yapılacak bildirimlerde, kayıt esnasında girilen elektronik posta adresinin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı üye, hizmet sağlayıcısının; hizmetlerde, araçlarda ve sitenin çalışma şekline ilişkin değişiklik yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme site haklarını devretme ve site ile ilgili diğer kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirmesine katlanmakla yükümlüdür.
 6. Kullanıcı üye, kayıt esnasında talep edilen bilgilerinde değişiklik olması halinde yeni bilgilerini işlemekle yükümlüdür. Bu hususun yerine getirilmemesinden doğan maddi ve manevi tazminat istemlerinde hizmet sağlayıcısının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Kullanıcı üye, kayıt esnasında talep edilen bilgi ve T.C. kimlik numarasının doğruluğunda şüphelerin ortaya çıkması halinde veyahut mevcut durumunda değişiklik olması halinde bu hususu hizmet sağlayıcıya 2 gün içerisinde bildirmek ve gerekli bilgi veya T.C. kimlik numarasının sisteme/profiline yüklemek, hizmet sağlayıcısının şüpheye konu bilgi ve T.C. kimlik numarasının doğruluğunu teyit eden ek bilgi veya belge taleplerini göndermek ve aydınlatmakla yükümlüdür.
 8. Kullanıcı üye, siteye kendisinin yerleştirdiği kişisel bilgilerinin umumi olarak yayınlanmalarına ve Hizmet Sağlayıcı bakımından da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kullanım ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile birlikte münhasır olmayan, devamlı ve ivazsız bir fikri mülkiyet hakkı lisansı sağlamış olacağını kabul ve beyan etmektedir. Hesabın silinmesi de bu durumu değiştirmeyecektir. Başkalarına ait fotoğrafların ve fotoğraf harici başka grafiklerin eklenmesi yasaktır. Dijital fotoğrafların özellikleri göz önünde bulundurularak bu fotoğraflar üzerinde rötuş yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu rötuşların sadece fotoğrafın genel kalitesini artırma amaçlı (örneğin renk, kontrast) olmaları gerekmektedir. Fotoğraflardan bazı unsurların çıkarılması veya bunlara eklemeler yapılması, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi veya fotoğrafın orijinal kompozisyonlarının değiştirilmesi gibi işlemlere izin verilmemektedir. Pornografik fotoğrafların veya Sitenin profesyonel yapısına uymayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır.
 9. Kullanıcı üye, kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı görüş ve yorumlarda, ayrıntılı olarak; müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanılması, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler verilmesi veya Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden eylemlerde bulunulmamakla yükümlüdür.
 10. Kullanıcı üye, hizmet sağlayıcı tarafından teknik bakım ve gereklilikler için hizmetin bir süre durdurulmasına katlanmakla yükümlüdür.
 11. Kullanıcı üye, kendi risk alanında bulunan mücbir sebeplerde dahil olmak üzere olaylar nedeniyle randevu gerçeklemesine engel hallerde, profillerinde randevuyu iptal etmek ve profesyonel üye veya kuruluşu haberdar etmekle ile yükümlüdür.
 12. Kullanıcı üye tarafından profil oluşturmak veya web sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; İş bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Site ya da iş ortakları tarafından Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmesine, bu kişisel veriler kullanıcı üyeye özel avantajların sunulabilmesi ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla kullanıcı üye ile iletişime geçilmesi amacıyla Sitenin iştiraki veya çalıştığı şirketlerle paylaşılacağını kabul ve taahhüt eder.
 13. Üyelerin çeşitli ve zorunlu olarak paylaşılması gereken bilgileri (kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri) istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma, sms ile bilgilendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

F. SORUMLULUK

 1. Kayıt esnasında doğru ve güncel bilgi sağlamayan kullanıcı üye bu sebeple diğer tüm üyeler ile 3.şahıslar nezdinde doğacak/doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı üye tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarından sorumludur. Kullanıcı üye, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da diğer tüm üyeler ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı üye sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.
 4. Kullanıcı üye Sitenin kullanımının ve hizmet sağlayıcı tarafından taahhüt edilen haklardan yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 5. Hizmet sağlayıcı tarafından Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili hizmet sağlayıcısının herhangi bir garanti sorumluluğu bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
 6. Hizmet sağlayıcısının, taahhüt edilen hizmet ve diğer borçlarında ağır kusuru hariç olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Hizmet Sağlayıcı, ücretsiz olarak sunulan hizmetlerden ve bu hizmetlere bağlı olarak tedarik edilen fiziki ve veri tabanlı ürünlerden, ağır kusuru ve kastı hariç olmak üzere herhangi bir ayıp sorumluluğu bulunmamaktadır.
 8. Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerde, profesyonel üye ve kuruluşların taahhütlerin; hiç, gereği gibi yerine getirileceği veya bu kişilerin taahhütte bulunma ehliyetine sahip ya da temsil yetkisine sahip olması hususlarında herhangi bir garanti vermemektedir.
 9. Hizmet sağlayıcı, profesyonel üye ve kuruluş tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemlerden kaynaklı olarak kullanıcı üyeye herhangi bir garanti sorumluluğu vermez. Bu işlemlerden kaynaklı maddi ve manevi tazminat istemleri hizmet sağlayıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 10. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
 11. Hizmet sağlayıcı, profesyonel üye ve kuruluşun risk alanında gerçekleşen olaylar ve/veya mücbir sebepler nedeniyle bu sözleşmeden doğan borçlarını ifa etmekten kaçınması halinde kullanıcı üyeye garanti vermez sorumluluk yüklenmez.
 12. Mücbir sebepler veya hizmet alıcısının risk alanında gerçekleşen olaylar süresince tarafların borçları askıya alınmış kabul edilir. Sözleşmenin askıda kalma süresinin 30 günden fazla sürmesi halinde, sözleşme karşılıklı olarak sona ermiş sayılacaktır.
 13. Hizmet Sağlayıcı, belirli bir resmi kurum ve kuruluş tarafından, kullanıcı üye hakkındaki bilgilerin doğruluğuna ilişkin şüphe bulunduğu, bilgilerin doğru olmadığına ilişkin bildirimde bulunulması veya bu kurumlar tarafından doğrudan tarafların siteye erişiminin engellenmesinde halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 14. Kullanıcı üye, profesyonel üye ve kuruluşlar ile 3. Kişilerin elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilgilerinin ilgili kişi ve kuruluşların izni olmaksızın toplanması veya 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunması halinde, münhasıran sorumludur.
 15. Hizmet sağlayıcının, profesyonel üye veya kuruluş ile kullanıcı/üye arasında belirlenen randevu sözleşmeleri ile yine taraflardan kaynaklanan sebeplerle randevunun iptal olması veya değiştirilmesinden dolayı hizmet sağlayıcının Profesyonel üye ve kuruluş ile kullanıcı/üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 16. Hizmet sağlayıcı, risk alanı dışında gerçekleşen, kullanıcı üye ve mücbir sebepler kaynaklı sunulan veya taahhüt edilen hizmetlerde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.
 17. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı/üye veya üçüncü kişiler tarafından Profesyonel üye veya kuruluş hakkında girilen bilgi, görüş ve yorumlardan sorumlu değildir.
 18. Kullanıcı üyenin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle diğer Profesyonel üyelerin, üyelerin, veyahut 3. Kişilerin uğradıkları/uğrayacakları zararlara ilişkin olarak ve yine diğer Profesyonel üyeler, üyeler ve 3. kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı site doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı üye, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, yazışmalarda ve eylemlerde, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 19. Kullanıcı üye, kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Ayrıca, kullanıcı üye internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük bu fiili gerçekleştiren kullanıcı üyeye aittir.
 20. Kullanıcı üye, diğer üyelerin veyahut ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 21. Yukarıda belirtilen haller ile kullanıcı üye tarafından kendiliğinden sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak site tarafından tutulabilecektir; ancak Site söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Kullanıcı üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

G. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ ve CAYMA HAKKINA İLİŞKİN ŞARTLAR

 1. Hizmet sağlayıcı, kullanıcı üye talep edilen T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin sunulmaması halinde bildirimin yapılmasından itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeyi terk taraflı olarak feshedebilir ve kullanıcı hesabını silebilir.
 2. Hizmet sağlayıcısı kullanıcı üye tarafından birden fazla hesap açıldığını tespit etmesi halinde sözleşmeyi bildirimsiz tek taraflı feshedebilir.
 3. Hizmet sağlayıcısı kullanıcı üye tarafından hesaba erişimin üçüncü kişilere açıldığını tespit etmesi halinde tazminat talebi saklı kalmak kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
 4. Kullanıcı üye, hesabını silmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Fakat, kullanıcı üyenin hesabını silmesi verilerinin silinmesine neden olmaz.
 5. Sözleşmenin tarafları, Hizmet sağlama sözleşmesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir. Borca aykırılığa ilişkin genel hükümler saklıdır.
 6. Hizmet Sağlayıcı, kullanıcı üyenin eylemlerinin kanunlara ve Kullanım Şartnamesine aykırı veya Sitenin itibarını zedeleyecek nitelikte olması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
 7. Hizmet Sağlayıcısının, hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirmesi haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaz.
 8. Kullanıcı üye onaylamış olduğu iş bu sözleşmeden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.

H. MUHTELİF HÜKÜMLER

1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı üye, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.doktoruzman.com'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK m.193 Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.doktoruzman.com'un kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. İFA YERİ

Taraflar akdedilen iş bu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüklerinin, hizmet sağlayıcısının şirket merkezi olan Samsun’da yerine getirileceğini kabul eder.

3. RÜCU HAKKI

Kullanıcı üyenin, İş bu sözleşme ile diğer kanunlarda düzenlenen ve bu sözleşmeye uygun düştüğü nitelikte uygulanacak sair hükümlere aykırı fiil ve faaliyetleri nedeniyle hizmet sağlayıcısından talep edilecek/edilen maddi ve manevi zarar tazminleri ile adli veya idari kurum ve kuruluşlar tarafından kesilen adli/idari para cezalarının hizmet sağlayıcısı tarafından karşılanması halinde, kullanıcı üye, münhasıran, bu kişilerin birden fazla olması halinde müteselsilen hizmet sağlayıcısına karşı rücuen sorumludur.

4. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

 1. Hizmet sağlayıcı, taraflara sunulan hizmetlerden benzeri işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerin özen sorumluluğunu sağlamakla yükümlüdür.
 2. Kullanıcı üye veya 3. Kişiler tarafından siteye eklenen görüşlerin/yorumların/verilerin doğruluğuna ilişkin şikayetler, hizmet sağlayıcının kep adresi olan haneyazilim@hs01.kep.tr adresine mail yoluyla gönderilerek sağlanır.
 3. Hizmet sağlayıcısı, 2. Madde uyarınca kendisine ulaştırılan bildirimleri en kısa süre içerisinde ilgili kullanıcı üye tarafından bildirilen iletişim e-posta adresine gönderilecektir.
 4. Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar veya diğer hizmetlere ilişkin şikayetler, olayın vukuu tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hizmet sağlayıcısına bildirilir.
 5. Hizmet sağlayıcısı, kendisine ulaşan bildirimleri 7 gün içerisinde işleme alır. Bu sürenin uzaması hali, mücbir sebep ile bildirimde bulunan kişilerden kaynaklı işlemler dışında, taraflara bildirilecektir.
 6. Hizmet sağlayıcı, bu sözleşme hükümleri ile diğer kanunlarca kendisine tanınan haklar neticesinde taraflarca gönderilen bildirimleri işleme almama ve yayımlamama hakkı saklıdır.

İ. SON HÜKÜMLER

 1. Kişisel Veriler ve Gizlilik
 2. Hizmet Sağlayıcı, üyelik ve hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklik, site içerisinde yayımlanacaktır.
 3. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta öncelikle emredici hükümleri aykırı olmadığı ölçüde bu sözleşme hükümleri, sözleşmede boşluk bulunan hallerde ise Türk Hukukunda ilgili hükümler uygulanacaktır.
 4. Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.