Yükleniyor
Kalça Osteotomisi Nedir?

Kalça Osteotomisi Nedir?

  • Kalça Osteotomisi Nedir?
  • Kalça Osteotomisi Faydaları Nelerdir?
  • Kalça Osteotomisi Kime Uygulanabilir?
  • Kalça Osteotomisi Kime Uygulanamaz?
  • Kalça Osteotomisinin Tedavisi Nedir?
  • Kalça Osteotomisi Türleri Nelerdir?

Kalça osteotomisi, kalça kemiklerini keserek ve yeniden konumlandırarak kalça eklemini yeniden şekillendirmeyi içeren cerrahi bir işlemdir. Prosedür tipik olarak kalça ekleminin düzgün oluşmadığı, anormal eklem aşınmasına, ağrıya ve potansiyel olarak osteoartrite yol açan bir durum olan kalça displazisini tedavi etmek için yapılır.

Kalça osteotomisi sırasında cerrah bir kesi yapacak ve ardından hizalamasını iyileştirmek ve belirli bölgelerdeki basıncı azaltmak için kalça eklemindeki kemikleri kesip yeniden konumlandıracaktır. Periasetabular osteotomi, femoral osteotomi veya trokanterik osteotomi gibi hangi kemiğin kesilip yeniden konumlandırıldığına bağlı olarak farklı kalça osteotomisi türleri vardır. Kullanılan spesifik teknik, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve kalça displazisinin derecesine bağlı olacaktır.

Kalça osteotomisi genellikle karmaşık bir prosedür olarak kabul edilir ve tipik olarak kalça protezi ihtiyacını önlemek veya geciktirmek isteyen kalça displazisi olan genç hastalar için önerilir. İyileşme süreci uzun olabilir ve kalça eklemindeki gücü ve hareketliliği yeniden kazanmak için hastaların fizik tedavi görmesi gerekebilir. Bununla birlikte, prosedür için iyi aday olan hastalar için kalça osteotomisi, kalça fonksiyonunu iyileştirmenin, ağrıyı azaltmanın ve eklemi uzun vadede korumanın başarılı bir yolu olabilir.

Kalça Osteotomisi Faydaları Nelerdir?

Kalça osteotomisi, kalça displazisi, femoroasetabular sıkışma (FAI) ve osteonekroz gibi belirli kalça rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Kalça osteotomisinin amacı, işlevini iyileştirmek, ağrıyı azaltmak ve potansiyel olarak total kalça protezi ihtiyacını geciktirmek veya önlemek için kalça eklemini yeniden konumlandırmaktır.

Spesifik olarak, bir kalça osteotomisi aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

 -  Eklem fonksiyonunu iyileştirir: Kalça eklemini yeniden konumlandırarak kalça osteotomisi eklemin hareket aralığını, stabilitesini ve ağırlık taşıma kapasitesini artırabilir.

 -  Ağrıyı azaltır: Kalça osteotomisi, eklem üzerinde etkili olan anormal kuvvetleri azaltarak ve eklemin hizalanmasını ve stabilitesini iyileştirerek ağrıyı hafifletebilir.

 -  Kalça protezini geciktirir veya önler: Kalça osteotomisi, özellikle erken evre kalça rahatsızlığı olan genç hastalarda total kalça protezi ihtiyacını potansiyel olarak geciktirebilir veya önleyebilir.

 -  Yaşam kalitesini artırır: Eklem fonksiyonunu iyileştirerek ve ağrıyı azaltarak kalça osteotomisi, hastanın genel yaşam kalitesini ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini iyileştirebilir.

Kalça osteotomisinin risk taşıyan ve önemli bir iyileşme süresi gerektiren karmaşık bir cerrahi prosedür olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, ancak diğer cerrahi olmayan tedaviler bittikten sonra ve kalifiye bir ortopedi cerrahına danışılarak düşünülmelidir.

Kalça Osteotomisi Kime Uygulanabilir?

Kalça osteotomisi, belirli kalça deformitelerini düzeltmek ve kalça fonksiyonunu iyileştirmek için kullanılan cerrahi bir işlemdir. Tipik olarak, kalça yuvasının sığ olduğu ve femur kemiğinin topunu tamamen örtmediği, eklem instabilitesine ve erken aşınma ve yıpranmaya yol açan bir durum olan kalça displazisi olan genç hastalarda yapılır.

Kalça osteotomisi, kalça ekleminin kemiklerinin birbirine sürtünerek ağrıya ve sınırlı kalça hareketliliğine neden olduğu bir durum olan femoroasetabular sıkışması (FAI) olan hastalara da yapılabilir. FAI, kalça eklemindeki anormal kemik büyümesi veya femur başı veya kalça soketi şeklindeki bir deformite nedeniyle oluşabilir.

Ek olarak, kalça osteotomisi, çocuklarda kalça eklemi deformitelerine neden olabilen Perthes hastalığı ve kaymış sermaye femoral epifizi gibi diğer kalça rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Kalça osteotomisinin karmaşık bir ameliyat olduğunu ve tüm hastalar için uygun olmadığını unutmamak önemlidir. Kalça osteotomisine girme kararı, hastanın özel durumunu değerlendirebilecek ve kalça osteotomisinin en uygun tedavi seçeneği olup olmadığını belirleyebilecek nitelikli bir ortopedi cerrahına danışılarak verilmelidir.

Kalça Osteotomisi Kime Uygulanamaz?

Kalça osteotomisi, kalça eklemindeki yapısal anormallikleri düzeltmek için kullanılan cerrahi bir işlemdir. Hizalamasını ve işlevini iyileştirmek için kemiğin kesilmesini ve yeniden şekillendirilmesini içerir. Bununla birlikte, tüm hastalar bu prosedür için uygun aday değildir. 

Kalça osteotomisine kimin sahip olamayacağına dair bazı örnekler:

 -  Yaşlı hastalar: Yaşlı hastalar için kalça osteotomisi genellikle önerilmez çünkü kemikler işleme dayanamayacak kadar zayıf ve kırılgan olabilir.

 -  Şiddetli artritli hastalar: Kalça eklemi artritten ciddi şekilde hasar görürse, osteotomi eklemin işlevini iyileştirmede etkili olmayabilir.

 -  Kemik kalitesi düşük hastalar: Osteoporoz gibi kemik yoğunluğunu etkileyen rahatsızlıkları olan hastalar kalça osteotomisi için uygun aday olmayabilir.

 -  İleri evre kalça displazisi olan hastalar: Kalça displazisi, kalça yuvasının anormal derecede sığ olduğu, kararsızlığa ve ağrıya yol açan bir durumdur. Durumun ileri evrelerinde osteotomi uygun bir seçenek olmayabilir.

 -  Komplikasyon riskini artıran tıbbi durumları olan hastalar: Kalp hastalığı veya akciğer hastalığı gibi belirli tıbbi durumları olan hastalar, ameliyatla ilişkili riskleri tolere edemeyebilir.

Sonuçta, bir hastanın kalça osteotomisi için uygun bir aday olup olmadığı, bireysel koşullarına bağlıdır. Nitelikli bir ortopedi cerrahı hastanın durumunu değerlendirebilir ve prosedürün uygun olup olmadığını belirleyebilir.

Kalça Osteotomisinin Tedavisi Nedir?

Kalça osteotomisi, hizalanmasını ve işlevini iyileştirmek için kalça ekleminin kemiklerinin kesilmesini ve yeniden şekillendirilmesini içeren cerrahi bir işlemdir. Kalça osteotomisi için spesifik tedavi planı, hastanın durumuna ve sorunun ciddiyetine bağlıdır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kalça osteotomi prosedürleri vardır:

 -  Periasetabular osteotomi (PAO): Bu, kalça ekleminin soket kısmı olan asetabulumun kesilmesini ve yeniden konumlandırılmasını içerir. PAO tipik olarak, soketin çok sığ olduğu ve kalça ekleminin dengesiz olduğu bir durum olan kalça displazisini tedavi etmek için kullanılır.

 -  Femoral osteotomi: Bu, kalça ekleminin topunu oluşturan uyluktaki uzun kemik olan femurun kesilmesini ve yeniden konumlandırılmasını içerir. Femoral osteotomi tipik olarak kalça ekleminin topunun ve soketinin birbirine tam oturmadığı, ağrıya ve sınırlı hareket aralığına neden olan bir durum olan femoroasetabular sıkışmayı (FAI) tedavi etmek için kullanılır.

 -  İntertrokanterik osteotomi: Bu, kaslar için bir bağlanma noktası görevi gören femur üzerindeki kemik çıkıntısı olan trokanterin kesilmesini ve yeniden konumlandırılmasını içerir. İntertrokanterik osteotomi tipik olarak kalça displazisi veya kalça ekleminin top kısmının dejenere olduğu bir çocukluk durumu olan Perthes hastalığı gibi durumları tedavi etmek için kullanılır.

Ameliyattan sonra, hastaların kalça eklemindeki gücü ve hareket açıklığını yeniden kazanmaya yardımcı olmak için tipik olarak fizik tedavi görmeleri gerekecektir. Ameliyat sonrası ağrıyı yönetmek için ağrı kesici ilaçlar da verilebilir. Hastaların başarılı bir iyileşme sağlamak için cerrahlarının ameliyat sonrası talimatlarını dikkatlice takip etmeleri önemlidir.

Kalça Osteotomisi Türleri Nelerdir?

Kalça osteotomisi, stabilitesini ve işlevini iyileştirmek için kalça ekleminin kemiklerinin yeniden şekillendirilmesini içeren cerrahi bir işlemdir. 

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kalça osteotomisi türleri vardır:

 -  Periasetabular osteotomi (PAO): PAO en sık görülen kalça osteotomi türüdür ve kalça displazisini tedavi etmek için kullanılır. Bu prosedürde kalça ekleminin asetabulumu (soketi) pelvisten kesilir ve femur başı (top) için daha iyi kapatıcılık sağlamak üzere yeniden konumlandırılır.

 -  Femoral osteotomi: Femoral osteotomi, kalça ekleminin hizalanmasını iyileştirmek için femurun (uyluk kemiği) kesilmesini ve yeniden konumlandırılmasını içeren cerrahi bir işlemdir. Bu tip osteotomi genellikle femoroasetabular sıkışmayı (FAI) tedavi etmek için kullanılır.

 -  Chiari osteotomisi: Chiari osteotomisi, femur başının kapsamını artırmak için asetabulumun yeniden şekillendirilmesini içerir. Bu prosedür genellikle kalça displazisini tedavi etmek için kullanılır.

 -  Salter osteotomisi: Salter osteotomisi, tipik olarak gelişimsel kalça displazisi olan çocuklarda yapılan bir tür kalça osteotomisidir. Bu prosedürde asetabulum yeniden şekillendirilir ve femur başının örtüsünü iyileştirmek için yeniden konumlandırılır.

 -  Raf asetabuloplasti: Bu tip kalça osteotomisi, femur kafasına ek destek sağlamak için asetabulumun kenarında bir kemik rafı oluşturmayı içerir. Bu prosedür genellikle kalça displazisini tedavi etmek için kullanılır.

Kalça osteotomisinin seçimi kalça ekleminin altında yatan duruma ve ameliyatın hedeflerine bağlıdır. Doktorunuz durumunuzu değerlendirecek ve sizin için en uygun kalça osteotomisini önerecektir.

Bu makaleyi yazmış olan, Op. Dr. Yusuf Aşık için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Op. Dr. Yusuf Aşık

Ortopedi ve Travmatoloji

Op. Dr. Yusuf Aşık Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler