Yükleniyor

Hüküm ve Koşullar

Sayın Kullanıcılar ve Profesyoneller; sitemizde profilleri yer alan profesyonellere birebir soru sorma imkânı tanıyan ve www.doktoruzman.com platformu tarafından sağlanan kapalı devre iletişim hizmetinden faydalanmak için aşağıda yer alan Hüküm ve Koşullar metninin tamamını okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde ilgili hizmeti kullanma hakkınız doğmayacaktır.

1. Tanımlar

Site: www.doktoruzman.com isimli internet sitesini,

Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişileri,

Profesyonel: Doktor, diş doktoru, psikolog, fizyoterapist, ebe, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, terapist, veteriner ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka meslekleri yürüten Kullanıcıları ve tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşları,

Kuruluş: Tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşları,

Hizmet: Kullanıcıların ve Profesyonellerin kullanımına sunulan, Profesyoneller ile Kullanıcılar arasında doğrudan iletişim imkânı sağlayan kapalı devre özel soru sistemini,

Hizmet Sağlayıcı: Samsun Sicil Dairesi tarafından Ticari Sicile 32630 sicil numarası altında kaydedilmiş olan, 4571197733 vergi numaralı Hane Yazılım Bilişim Teknolojileri Limited Şirketini,

Hesap: Kullanıcı veya Profesyonellerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisini,

Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Profesyonel ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yeri ifade eder.

İşbu Hüküm ve Koşullar, Sitenin Hizmet Sağlayıcısı Hane Yazılım Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi tarafından oluşturulmuş olup, Hizmetten faydalanmak isteyen ve Kullanım Şartnamesini kabul eden Kullanıcı ve Profesyonellerin, ilgili Hizmetten faydalanabilmesi için kendilerinin kabulüne sunulmaktadır.

2. Hizmetin Kapsamı ve Tarafların Sorumluluk Halleri

Hizmet, Kullanıcıların genel sağlık bilgilendirilmesi amacı kapsamında, Kullanıcıların diledikleri Profesyonele tıbbi içerikli soru iletmelerini ve Profesyonellerin bu soruları cevaplamalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Hizmet, tedavi ve teşhis amacı taşımaz. Hizmet kapsamında, Kullanıcılara Profesyoneller tarafından iletilen cevapların, bilgilerin ve tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, bire bir hasta-doktor muayenesinin yerini tutmaz. Profesyonellerin verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar olduklarından, sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşır. Hizmet kapsamında verilen bilgilere göre herhangi bir tedaviye başlanması veya devam etmekte olan tedavinin durdurulması veya değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.

Hizmetten faydalanarak Profesyonellere soru sorabilmek ve Kullanıcıların sorularını cevaplayabilmek için Sitede Kullanıcı veya Profesyonel olarak bir Hesaba sahip olmak şarttır. Hizmet Sağlayıcı, sunmuş olduğu Hizmetin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen veya Hizmet kapsamında verilen bilgilerin ve materyallerin, sorulan soruların ve verilen cevapların içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı veya Profesyonel, eklediği bilgilerin, Hizmet kapsamında sorduğu soruların ve verdiği cevapların doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı veya Profesyonel, Hizmet kapsamında gerçekleştirdikleri eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dâhildir.

Hizmet Sağlayıcı, Hizmetten yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Hizmet, Profesyoneller tarafından tamamen gönüllü ve karşılığında hiçbir ücret alınmadan gerçekleştirilmektedir. Profesyoneller, Hizmet kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sırasında Kullanıcılardan, her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret ve bedel talep edemez.

Hizmet Sağlayıcı, Profesyonellerin düzenli olarak Site içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. Hizmet kapsamında sorulan soruların tamamını veya bir kısmını yanıtlamak/yanıtlamamak tamamen Profesyonellerin takdirinde olup, söz konusu Hizmette aksama veya durma olması Hizmet Sağlayıcıyı hiçbir şekilde bağlamaz.

Hizmet kapsamında gerek Kullanıcılar gerekse Profesyoneller için müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır. Bu türden durumların yaşanması halinde Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların veya Profesyonellerin Hesaplarını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir veya askıya alabilir bu kişilerin, Kullanıcı veya Profesyonel statülerini iptal edebilir.

Hizmet Sağlayıcı, Hizmeti teknik bakım ve gereklilikler için bir süre için durdurma hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, Hizmete ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, bu kural ve politikaları tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Kullanıcı veya Profesyonel işbu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

3. Fikri ve Sinai Haklar

Hizmet kapsamında yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi Hizmet Sağlayıcı olup, Kullanıcı veya Profesyonel Hizmeti sadece görüntüleme ve Hizmet aracılığı ile soru sorma ve cevaplama hakkına sahiptir. Profesyoneller tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi Profesyonel olup, Hizmet Sağlayıcı işbu materyallerinin Sitede yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu durum Kullanıcının Profesyonellere ait eserleri kişisel amaçları dışında herhangi bir kullanım hakkı vermez. Kullanıcı veya Profesyonel her halükârda Sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.

4. Kişisel Veriler ve Gizlilik

Hizmet kullanımı sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen kişisel veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında size tanınan haklara ilişkin detaylar için Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metnimizi ziyaret edebilirsiniz.

Hizmet kapsamında Profesyonel ve Kullanıcı arasında gerçekleştirilen görüşmeler hiçbir zaman Site içerisinde paylaşılmaz ve kişiye özel cevaplar Hesap bilgileri ile yayınlanmaz. Hizmet kapsamında gerçekleşen iletişimin içeriği gerek Profesyonel gerekse Kullanıcı tarafından hiçbir surette kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz, ticari olsun olmasın 3. şahısların kullanımına sunulamaz.

5. UYUŞMAZLIKLAR

Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı/Profesyonel arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde Samsun Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.