Yükleniyor

Veri Öznesi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında veri öznelerine tanınan haklar belirlenmiştir.

Kanun Madde 13/1 uyarınca Kanun Madde 11’de belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, Kanun Madde 11’de anılan haklarınızı işbu formu doldurarak aşağıdaki kanallardan talebe esas bilgi ve belgeler ile birlikte;

haneyazilim@hs01.kep.tr adresli kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

Hane Yazılım Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi Hançerli Mahallesi Yalı Camii Sokak Murathan Apartmanı No:3/4 İlkadım, Samsun adresli posta adresimize yazılı ve ıslak imzalı olarak,

Sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden e-posta adresimize elektronik olarak,

iletmeniz gerekmektedir. Bu form yalnızca talebinizin anlaşılır olması bakımından hazırlanmıştır. Yukarıdaki şartları taşımak kaydı ile yapılan diğer başvurular da dikkate alınır. Buna mukabil, yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı yahut talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır.

Talebinizi, niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir. Talepleriniz, Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak aşağıda iletilen adresinize veya elektronik ortamda aşağıda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenlik elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.

1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Lütfen talebinizin sonuçlandırılabilmesi için iletişim bilgilerinizi giriniz.

2. Başvuru Sahibi Talep Detayı

Lütfen Kanun Madde 11 kapsamındaki talebinizi belirtiniz.

 

İşbu Veri Öznesi Başvuru Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun Madde 13 uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim ve bu kapsamda yukarıda iletmiş olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından başvuruma istinaden istisnai şekilde işlenebileceği konusunda Şirket’in web sayfasında yer alan Aydınlatma Metni kapsamında aydınlatıldığımı beyan ederim.

Başvuranın Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Word Belgesi Olarak İndir