Yükleniyor
Bariatrik Cerrahi Tehlikeli Midir?

Bariatrik Cerrahi Tehlikeli Midir?

  • Bariatrik Cerrahi Tehlikeli Midir?
  • Anastomoz Kaçağı Belirtileri
  • Anastomoz Kaçağının Tanı ve Tedavisi
  • Anastomoz Tedavisinden Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Uygun ve özenle seçilmiş hastalarda gerek obezitenin gerekse de Tip-II Diabetin cerrahi ile etkin olarak tedavi edilebilmesi mümkündür. Laparoskopinin yani vücuda birkaç adet milimetrik kesilerle girilerek hava ile batının şişirilmesi ve cerrahinin video eşliğinde uygulanması yönteminin yaygınlaşması ile bu tip ameliyatlar daha sık uygulanır olmuştur. Laparoskopik yöntemle hem ameliyat sahası daha iyi görülmekte hem de ameliyat sonrası ağrı daha az olmaktadır. Ameliyat sonrası derlenme ve işe dönme daha erken olabilmektedir.

Diabetik( metabolik) cerrahi sonrası hasta daha hastanede yatarken bile diabette iyileşme başlamaktadır. Yani kilo verme işlemi başlamadan bile diabette kontrol oluşmaktadır. Burada ameliyattan sonra insülin direncinin kırılması temel rol oynamaktadır. Hastaların %70-80’inde glisemik kontrolde düzelme izlenmekte ve büyük çoğunluğunda da dışardan insülin iğnelerinin uygulanma ihtiyacı kaybolmakta veya azalmaktadır.

Önemli avantajları olan bu cerrahi yöntemlerin elbette ki bazı riskleri de mevcuttur.

Bunlar arasında:

-   Anastomoz (Bağlantı yeri) kaçağı

-   İnternal herniasyon (iç fıtıklaşma)

-   Kanama

-   Ülser

-   Torsiyon-mide dönmesi

-   Akciğer embolisi

-   Bağırsak Tıkanması

-   Trokar yeri fıtıkları

-   Dumping sendromu

-   Metabolik bozukluklar

-   Vitamin ve mineral eksiklikleri sayılabilir.

Tıpkı ilaçlarda olduğu gibi; faydası zararından fazlaysa ilaç, faydası zararından azsa zehir olarak tanımlandığı gibi, bu ameliyatların da faydası zararlarından fazladır. Gerek obezitenin gerekse de diabetin hastaya yüklemiş olduğu metabolik yük azalmakta ve belirgin klinik düzelme ortaya çıkmaktadır. En çok korkulan komplikasyon ise anastomoz kaçağıdır.

Anastomoz Kaçağı Belirtileri

Anastomoz kaçakları ameliyatın tipine, yapan cerrahın deneyimine bağlı olmakla birlikte tüm dünyada ortalama %1.5-6 oranında gözlenmektedir. Zaman zaman hayatı tehdit edici de olabilmektedirler. Bu nedenle gerek önlenmesi gerekse de erken tespit edilip müdahale edilmesi büyük önem arz etmektedir.

-   Kalp atışlarında artma

-   Ateş

-   Karın ağrısı

-   Yara yerinden veya batına yerleştirilen drenden normal dışı akıntı

-   Bulantı-kusma

-   Sol omuz kısmında ağrı

-   Düşük kan basıncı

-   Azalmış idrar çıkışı sayılabilir.

Anastomoz Kaçağının Tanı ve Tedavisi

Tanıda ağızdan içirilen kontrast maddenin mide poşu ya da anastomoz hattından batına kaçtığının gösterilmesi önemlidir. Bunun için skopi altında real time film çekmek gereklidir. Ancak herzaman bu filmlerle tespit etmekde mümkün olamamaktadır. Bu durumda abdominal tomografi sıklıkla uygulanır. Kaçak tespit edildiğinde hastanede takip yapılır. Oral alımı kesilir. Hastanın beslenmesi total parenteral nutrüsyon dediğimiz besleyici serumlarla sağlanır. Damardan kuvvetli antibiyotikler başlanır. Drene olmayan abse veya sıvı toplanmış alanlar varsa girişimsel radyolog tarafından ultrason eşliğinde dren konulabilir.

Kaçağa bağlı enfeksiyon varsa drene edilir, tamir edilir veya cerrahi ile yeniden bağlantı oluşturulur. Hastanın klinik durumuna, kaçağın yeri ve şiddetine göre bu tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanabilir. Bazen endoskopik yöntemle mide poşu ve ince bağırsak arasındaki bu kaçak alanını kapsayacak şekilde geçici stent konarak kaçağın devamı önlenmesi gerekebilmektedir. Bu sayede anastomoz kaçağına bağlı kanama ve enfeksiyonun da önüne geçilmiş olunur. Anastomoz kaçakları ciddi ve ölümcül olabilmektedir. İstenmeyen bu tip komplikasyon gelişimi durumunda iletişimin daha sağlıklı yapılabilmesi, hastanın ve yakınlarının tedaviye uyumu ve daha iyi sonuçlar alınabilmei için, ameliyat düşünen hastalar ile cerrahın olası riskleri ameliyat öncesi detaylı olarak konuşması önemlidir.

Anastomoz Tedavisinden Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir anastomoz tedavisi gördükten sonra, başarılı bir iyileşme ve uzun süreli sağlık sağlamak için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

İşte bazı önemli hususlar:

-   Ameliyat sonrası bakım: Yara bakımı, ilaçlar ve herhangi bir aktivite kısıtlaması ile ilgili olarak sağlık uzmanınız tarafından sağlanan özel talimatları izleyin. İlerlemenizi izlemek için planlanmış tüm takip randevularına katılın.

-   Diyet ve beslenme: Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan tüm diyet önerilerini izleyin. Bir anastomoz prosedüründen sonra, iyileşmeye izin vermek ve cerrahi bölgeye aşırı baskı yapmaktan kaçınmak için diyetinizi geçici olarak değiştirmeniz gerekebilir. İyileşmeyi ve genel sağlığı desteklemek için katı yiyecekleri tavsiye edildiği şekilde kademeli olarak yeniden başlatın ve dengeli bir diyet sürdürün.

-   Fiziksel aktivite: Sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde düzenli fiziksel aktivite yapın. Fiziksel aktivite dolaşımı destekler, sindirime yardımcı olur ve sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, sağlık uzmanınız tarafından onaylanana kadar yorucu faaliyetlerden veya ağır kaldırmaktan kaçının.

-   Semptom izleme: Anastomoz tedavisinden sonra herhangi bir olağandışı semptom veya komplikasyona çok dikkat edin. Yaygın semptomlar arasında ağrı, şişme, ateş, kızarıklık, akıntı veya bağırsak hareketlerinde değişiklikler olabilir. Herhangi bir ilgili semptom yaşarsanız derhal sağlık uzmanınıza başvurun.

-   İlaç yönetimi: Reçeteli ilaçları sağlık uzmanınızın talimatına göre alın. Bu, komplikasyonları önlemek veya belirli durumları yönetmek için ağrı kesici ilaçları, antibiyotikleri veya diğer ilaçları içerebilir.

-   Yaşam tarzı değişiklikleri: Anastomoz tedavisinin nedenine bağlı olarak, sağlık uzmanınız belirli yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir. Örneğin, bir gastrointestinal anastomoz geçirdiyseniz, daha küçük öğünler yemek veya rahatsızlığa neden olabilecek belirli yiyeceklerden kaçınmak gibi yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

-   Duygusal esenlik: Ameliyat ve iyileşme fiziksel ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Akıl sağlığınıza dikkat edin ve gerekirse destek alın. Sevdiklerinize ulaşın, destek gruplarına katılın veya herhangi bir stres veya duygusal kaygıyı yönetmenize yardımcı olması için danışmanlık almayı düşünün.

-   Uzun süreli izleme: Bazı anastomoz prosedürleri, tedavinin başarısını değerlendirmek ve gelecekteki komplikasyonları önlemek için uzun süreli izleme gerektirir. Ameliyat bölgesinin ve çevre dokuların sağlığının devam etmesini sağlamak için sağlık uzmanınızla takip randevuları ve düzenli kontroller şarttır.

Unutmayın, bu hususlar genel yönergelerdir ve bireysel vakanız hakkında en doğru bilgilere sahip olacağından sağlık uzmanınız tarafından verilen özel tavsiye ve talimatlara uymanız önemlidir.

Bu makaleyi yazmış olan, Prof. Dr. Can Keçe için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Prof. Dr. Can Keçe

Genel Cerrahi

Onkolojik Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi

Prof. Dr. Can Keçe Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt