Yükleniyor
Medikal Malpraktis ve Derneği

Medikal Malpraktis ve Derneği

  • Medikal Malpraktis ve Derneği
  • Medikal Malpraktis Ne Demektir?
  • Medikal Malpraktis ve Derneği 
  • Medikal Malpraktis (Tıbbi Hata ) Nedir? 

Medikal Malpraktis Ne Demektir?

Bu yazıya başlamadan önce Medikal Malpraktis tanımını yapmakta yarar görüyorum. "Medikal malpraktis" terimi, sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin, tıbbi standartlara uygun davranmadığı, ihmalkârlık gösterdiği veya hatalı bir şekilde tıbbi tedavi veya bakım sağladığı durumları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Medikal malpraktis, tıbbi hatalar, yanlış tanı, tedavi hatası, cerrahi hatalar, ilaç hataları gibi çeşitli durumları kapsayabilir. Bu tür hatalar sonucunda hastalar zarar görebilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Medikal malpraktis vakaları, hukuki yaptırımlar veya tazminat davalarıyla sonuçlanabilir ve hekimin sorumluluğu ve hesap verebilirliği ile ilgili konuları içerir.

Son dönemde, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının zorlu koşullar içinde oldukları medya tarafından hiç olmadığı kadar gündeme getirilmektedir. Aslında sorunlar yeni değildi, ancak durum artık saklanamaz hale geldiği için medya da bu sorunları yakından takip etmektedir. Bir sağlık hukuku uzmanı olarak, sağlık hukuku ve özellikle tıbbi hata konusunda uzmanlaşmış Medikal Malpraktis Derneği ile uzun süredir birlikte çalışarak, hekimlerin haklarını ve sorumluluklarını öğrenmelerini, hukuki süreçlerde çaresiz kalmalarını engellemeyi ve hukuku bir tehdit değil, kendilerini koruyan bir kalkan olarak görmelerini amaçladık. Bu çerçevede, hekimler için önleyici faaliyetler yürütmenin yanı sıra, dava açılan veya açmayı düşünen hekimlere medikolegal destek sağladık. Bu şekilde, onlara yalnız olmadıklarını göstermek istedik.

Bu girişten sonra sözü, Medikal Malpraktis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Büşra Ayasun’a bırakmak istiyorum;

Medikal Malpraktis ve Derneği 

Medikal Malpraktis (Tıbbi Hata ) Nedir? 

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. Maddesindeki tanıma göre “ Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi ‘hekimliğin kötü uygulanması‘ anlamına gelir.“

Medikal Malpraktis denildiğinde, tıp biliminin stantlarına ve tecrübelerine göre gerekli olan özenin bulunmadığı ve bu nedenle de tıbbi teknik konuya uygun olmayan her türlü hekim müdahalesini anlamaktayız. Bu noktada hekimin müdahalesinin her aşaması yani müdahalenin öncesi, müdahale süresi ve müdahale sonrasını kapsayan uygulama hataları ele alınmaktadır. Hekimin sorumluluğu tedavi sürecindeki kusurlu uygulama hatasından(Medikal Malpraktis) dolayıdır.

Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şikâyetleri ve davaları göz önüne aldığımızda aslında çok az bir kısmı gerçek medikal malpraktis davasıdır. Ancak tecrübesiz ellerde yönetilen şikâyet ve davalarda olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelmekte ve hekim sorumluluğu olmayan durumlar da hekimin sorumluluğuymuş gibi değerlendirilmektedir. Bu anlamda şikâyet / davaları değerlendirirken sadece hekim sorumluluğu mu yoksa idari ya da işleyişle aksaklıklar var mı gibi daha geniş bir perspektiften değerlendirmek gerekmektedir. Medikal Malpraktis davalarında / şikâyetlerinde olayı bu denli geniş perspektiften değerlendirebilecek tek bir kuruluş mevcuttur. MEDİKAL MALPRAKTİS DERNEĞİ!

Medikal Malpraktis Derneği ise sağlık hukuku uzmanı doktor ve avukat kadrosu sayesinde olayları çok yönlü ele alıp aksaklıkları ya da eksiklikleri tespit ederek profesyonel bir şekilde süreci yönetir. Çünkü bilir ki doğru bir tıbbi müdahale hem tıbbi teknik konuya hem de hukuki teknik konuya uygun olmalıdır. Bu nedenle değerlendirmeler Sağlık Hukuku perspektifinden tıp ve hukuk kuralları gözetilerek yapılır.

 Şikâyet /dava ve olaylar bazında hem tıbbi teknik konu hem de hukuki teknik konu geniş kapsamlı ele alınır ve nokta atışıyla süreç aydınlatılmış olur. 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OPERATİF GÜCÜYÜZ “ sloganıyla yola çıkan derneğimizin esas amacı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının dava/şikâyet sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sağlık hukuku uzmanı doktor ve avukatlardan oluşan profesyonel bir ekiple onlara destek sağlamaktır. Bu anlamda farklı şehirlerde ‘Sağlık Hukuku Günleri’ başlığı altında bilgilendirmeler yapmakta Sağlık Hukuku eğitimleri düzenlemekte ve üyelerine ya da üye olmayan kişilere Sağlık Hukuku perspektifinde danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Sosyal medya üzerinden (Medikal Malpraktis Derneği yazarak aratabilir ) ya da web sitemizden( www.medikalmalpraktis.org.tr ) bizlerden danışmanlık ya da eğitimlerimizle alakalı bilgi alabilir ve bizleri takip edebilirsiniz.

UNUTMAYIN BİZLER SİZLERİN YANINIZDAYIZ!

Dr. Büşra AYASUN

Medikal Malpraktis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Bu makaleyi yazmış olan, Dr. Bozkurt Oğuz Sınar için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Dr. Bozkurt Oğuz Sınar Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt