Yükleniyor
Otizm ve Nöroplastisite

Otizm ve Nöroplastisite

 • Otizm ve Nöroplastisite
 • Otizm Nedir?
 • Nöroplastisite Nedir?
 • Otizm ve Nöroplastisite İlişkisi
 • Nöroplastisiteyi Teşvik Eden Yaklaşımlar
 • Nöroplastisitenin Sınırları ve Gelecekteki Araştırmalar
 • Sonuç olarak;

Otizm Nedir?

Otizm, sosyal etkileşimde, iletişimde ve tekrarlayıcı davranışlarda bozukluklarla karakterize edilen bir nörolojik bir bozukluktur. Otizm, çocukluk çağında başlayan ve genellikle yaşam boyu süren bir durumdur. Son yıllarda geliştirilen bir takım yöntemle Otizm etkileri silinmeye başlanmış ve yüz güldürücü gelişmeler yaşanmıştır. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak da bilinir, çünkü belirtiler ve semptomlar geniş bir yelpazede farklılık gösterebilir.

Otizm spektrum bozukluğu, bir kişinin sosyal etkileşim becerilerini, iletişim yeteneklerini ve davranışlarını etkiler. Otizmli bireyler, başkalarıyla göz teması kurma, duygusal tepkileri paylaşma veya sosyal ipuçlarını anlama gibi sosyal etkileşimde zorluklar yaşayabilir. İletişim becerileri açısından da farklılık gösterebilirler, bazıları tamamen konuşabilirken, bazıları sınırlı bir konuşma yeteneğine sahip olabilir veya hiç konuşamayabilir. Ayrıca, otizmli bireylerde tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi alanları, ritüeller veya takıntılar gibi belirgin davranış örüntüleri de görülebilir.

Nöroplastisite Nedir?

Nöroplastisite, beynin yapısal ve işlevsel olarak değişebilme yeteneğini ifade eden bir terimdir. Beyindeki sinir hücreleri veya nöronlar, deneyimler ve öğrenme yoluyla yeni bağlantılar kurabilir veya mevcut bağlantıları güçlendirebilir. Bu süreç, beyindeki sinaptik bağlantıların güçlenmesi veya zayıflaması yoluyla beyin devrelerinin yeniden yapılandırılmasını sağlar.

Beynin yaşam boyu değişebilme yeteneğini ifade eder. Önceden kabul edilen bir inanışa karşı, beynin sadece çocukluk döneminde plastik olduğu ve yetişkinlikte değişimin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar, nöroplastisitenin yetişkin beyinlerinde de mevcut olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, nöroplastisite, öğrenme, hafıza oluşumu, motor becerilerin kazanılması ve iyileşme süreçleri gibi bir dizi beyin fonksiyonunu etkiler. Örneğin, bir yetişkinin yeni bir beceri öğrenmesi veya bir dilin öğrenilmesi, nöroplastisite süreçlerine dayanır. Bu süreçler, sinir hücrelerinin yeni bağlantılar kurmasını ve beynin bu yeni bilgiyi kodlama ve saklama şeklini değiştirmesini içerir.

Nöroplastisitenin bir başka özelliği de, beyin hasarının iyileşme sürecinde de önemli bir rol oynamasıdır. Beyin hasarı sonucu kaybedilen fonksiyonlar, nöroplastisite mekanizmaları sayesinde diğer beyin bölgeleri tarafından telafi edilebilir. Örneğin, bir beyin felci geçiren bir kişi, nöroplastisite süreciyle birlikte etkilenen beyin bölgesinin işlevselliğini kısmen veya tamamen başka bir beyin bölgesine devredebilir.

Özetleyecek olursak nöroplastisite, öğrenme, rehabilitasyon ve beyin sağlığının korunması için büyük önem taşır. Deneyimlerimiz, eğitim, sosyal etkileşimler, fiziksel aktivite ve çevresel faktörler nöroplastisiteyi etkileyebilir. Örneğin, zorlu zihinsel aktiviteler veya düzenli egzersizler, beyinde nöroplastisiteyi teşvik edebilir.

Otizm ve Nöroplastisite İlişkisi

Otizmli bireylerde, beynin bazı bölgeleri veya devreleri normalden farklı şekillerde çalışabilir. Bu durum, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve diğer bilişsel becerilerin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Ancak, nöroplastisite mekanizmaları sayesinde, otizmli bireylerin beyni adapte olabilir ve yeni bağlantılar oluşturabilir.

Nöroplastisite, otizmli bireylerde tedavi ve terapi yöntemlerinde umut verici sonuçlar sağlayabilir. Örneğin, erken müdahale programları, otizmli çocukların beyinlerindeki nöroplastisiteyi teşvik etmeye çalışır. Bu programlar, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine, iletişim becerilerini artırmalarına ve tekrarlayıcı davranışları azaltmalarına yardımcı olabilir.

Nöroplastisiteyi Teşvik Eden Yaklaşımlar

 • Bilişsel Yedekleme: Otizmli bireyler için bilişsel yedekleme stratejileri kullanmak, eksik olan becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, görsel destekler, semboller veya işaretler kullanarak iletişim becerilerini destekleyebilir.
 • Yoğun Davranışsal Müdahale: Yoğun davranışsal müdahale programları, otizmli bireylerin öğrenme süreçlerini teşvik etmek ve nöroplastisiteyi artırmak için kullanılır. Bu programlar, belirli hedeflere yönelik yoğun ve yapılandırılmış etkileşimler içerir.
 • Bilişsel Eğitim: Otizmli bireylere bilişsel eğitim sağlamak, düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu eğitim, problem çözme, dikkat ve bellek gibi alanlarda nöroplastisiteyi teşvik edebilir.
 • Duyusal Entegrasyon Terapisi: Otizmli bireylerde yaygın olarak görülen duyusal hassasiyetleri yönetmek için duyusal entegrasyon terapisi kullanılabilir. Bu terapi, beyindeki sinaptik bağlantıların yeniden yapılandırılmasını teşvik ederek duyusal uyaranlara verilen tepkileri düzenlemeye yardımcı olur.

Nöroplastisitenin Sınırları ve Gelecekteki Araştırmalar

Nöroplastisite, otizm spektrum bozukluğunda umut verici bir tedavi ve müdahale yöntemi olsa da, her bireyde aynı ölçüde etkili olmayabilir. Her otizmli bireyin nörolojik yapısı farklıdır ve bu da nöroplastisitenin sınırlarını belirleyebilir.

Gelecekteki araştırmalar, otizmli bireylerdeki nöroplastisite süreçlerini daha iyi anlamaya ve tedavi yöntemlerini geliştirmeye odaklanmalıdır. Beyin görüntüleme tekniklerinin ve genetik araştırmaların ilerlemesi, otizm ve nöroplastisite arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Sonuç olarak;

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşim, iletişim ve tekrarlayıcı davranışlarda bozukluklarla karakterize edilen bir nörolojik bozukluktur. Nöroplastisite, otizmli bireylerin beyinlerinin yapısını ve işlevselliğini değiştirebilme yeteneği olarak önemli bir rol oynar. Nöroplastisiteyi teşvik eden terapi ve müdahaleler, otizmli bireylerin sosyal becerilerini, iletişim becerilerini ve diğer bilişsel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Gelecekteki araştırmalar, otizm ve nöroplastisite arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamızı ve daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmemizi sağlayacaktır.

 

Ezgi KUTLU

 • Özel Eğitim Öğretmeni
 • DIR Floortime Klinisyeni
 • Nöroplastisite Uygulayıcısı

Bu makaleyi yazmış olan, DIR Floortime Terapisi Ezgi Kutlu için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

DIR Floortime Terapisi Ezgi Kutlu Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt