Yükleniyor
Prostat Tedavisinde Etkili Bir Yöntem: Holep

Prostat Tedavisinde Etkili Bir Yöntem: Holep

 • Prostat Tedavisinde Etkili Bir Yöntem: Holep
 • Prostat Ne Demektir?
 • Prostat Büyümesi Niçin Önem Taşır?
 • Prostat Büyümesinde Hangi Tedavi Yöntemleri Kullanılır?
 • HoLEP Yöntemi Nedir?
 • HoLEP Yönteminin Avantajları Nelerdir?
 • HoLEP İşleminin Aşamaları Nelerdir?
 • HoLEP İşlemi Kimler İçin Uygundur?
 • Sonuç olarak…

Prostat Ne Demektir?

Prostat bezi, erkek üreme sisteminin küçük bir parçasıdır. İdrar yolunun hemen altında, idrar torbasının alt kısmının çevresinde yer alır. Prostat bezinin temel görevi, meni adı verilen sıvının üretra içinden geçerken spermlerle birleşmesine yardımcı olmak ve sperm hareketliliğini artırmaktır. Bu nedenle, üreme fonksiyonları açısından önemli bir role sahiptir.

Yaş ilerledikçe ve bazı durumlarda hormonal değişikliklerin etkisiyle, prostat bezinde bir büyüme meydana gelebilir. Bu büyüme, BPH (Benign Prostat Hiperplazisi) olarak adlandırılan bir duruma yol açar. Anlamı ‘İyi Huylu Prostat Büyümesi’dir. BPH, prostatın büyümesiyle karakterize edilen yaygın bir durumdur ve yaşlı erkeklerde sıkça görülür.

BPH, prostatın idrar yolunu sıkıştırması sonucu idrar akışının azalmasına ve çeşitli idrar semptomlarına neden olabilir. Bu semptomlar şunları içerebilir:

 • Zayıf veya kesik kesik idrar akışı
 • İdrar yaparken güçlük çekme
 • İdrar yaparken sıkışma hissi
 • Gece sık sık idrara çıkma (noktüri)
 • İdrar yaparken yanma hissi
 • İdrarı tam boşaltamama hissi

Prostat, erkeklerde sadece üreme fonksiyonlarıyla ilişkili olmakla kalmaz, aynı zamanda idrar fonksiyonlarına da etki edebilecek bir organdır. Bu nedenle, prostat sağlığına dikkat etmek ve prostat sorunları ortaya çıktığında zamanında tedavi edilmek önemlidir. Prostat hastalıklarının teşhis ve tedavisi için bir ürologla düzenli olarak muayene olmak önemlidir.

Prostat Büyümesi Niçin Önem Taşır?

Prostat büyümesi, erkeklerde sıkça görülen bir durum olan BPH (Benign Prostat Hiperplazisi) olarak adlandırılan bir sağlık sorunudur. Prostat bezinin yaşla birlikte büyümesiyle ortaya çıkar ve genellikle 40 yaşından sonra görülmeye başlar. Prostat büyümesi önemli bir konudur çünkü şu şekillerde yaşam kalitesini etkileyebilir:

 • İdrar Sorunları: Büyüyen prostat, idrar yolunu sıkıştırabilir ve mesane çıkışını daraltabilir. Bu durum, idrar akışının azalmasına, zayıf veya kesik kesik idrar yapmaya, idrar yaparken güçlük çekmeye ve idrar yaparken sıkışma hissi yaşamaya neden olabilir. Ayrıca, mesanenin tamamen boşalmamasına bağlı olarak sık idrara çıkma ihtiyacı (noktüri) ortaya çıkabilir.
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları: Büyümüş prostat, idrarın mesaneden tam olarak atılamamasına yol açabilir ve bu durum idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlığı artırabilir. İdrar yolu enfeksiyonları, rahatsız edici semptomlara ve bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Mesane Taşları: İdrarın mesanede uzun süre kalarak birikmesi, mesane taşlarının oluşumuna yol açabilir. Bu taşlar ağrıya, idrar akışının daha da engellenmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir.
 • İdrar Yolu Hasarı: Uzun süreli idrar sıkışıklığı, idrar yolu hasarına yol açabilir. Bu durumda idrar yolu duvarları ve böbreklerde hasar oluşabilir.
 • Cinsel fonksiyon bozukluğu: Büyümüş prostat, sertleşme ve boşalma problemlerine neden olabilir.
 • Yaşam Kalitesi: Prostat büyümesi nedeniyle yaşanan idrar semptomları, erkeklerin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Uykusuzluğa, işte ve sosyal yaşamda güçlüklere ve genel olarak rahatsızlık hissine yol açabilir.

Belirtmekte yarar var. BPH, prostat kanseri değildir. İyi huylu bir durumdur ve kanser riski taşımaz. Ancak, prostat büyümesi belirtileri yaşayan erkeklerin bu semptomları diğer daha ciddi durumlar için de olabileceğini göz önünde bulundurarak bir ürologla görüşmeleri önemlidir. Böylece, doğru tanı konulabilir ve uygun tedavi süreci başlatılabilir.

Prostat Büyümesinde Hangi Tedavi Yöntemleri Kullanılır?

Prostat büyümesinin tedavisi, semptomların şiddetine, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve büyüklüğe bağlı olarak değişebilir. İlerlemenin durumuna ve hastanın tercihlerine göre bir veya birden fazla tedavi yöntemi kullanılabilir. İşte prostat büyümesinde sıkça kullanılan tedavi yöntemlerinin bazıları:

 1. İlaç Tedavisi: Hafif ve orta düzeyde semptomları olan hastalarda ilaç tedavisi ilk tercih edilen yöntem olabilir. Alfa blokerler ve 5-alfa redüktaz inhibitörleri gibi ilaçlar, idrar akışını iyileştirebilir, prostat büyümesini kontrol altında tutabilir ve semptomları hafifletebilir.
 2. Minimally İnvaziv Cerrahi Yöntemler: Prostat büyümesi olan bazı hastalarda, açık cerrahi yerine daha az invaziv yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:
  1. TURP (Transüretral Prostat Rezeksiyonu): En sık kullanılan yöntemdir ve prostatın içindeki fazla doku lazerle veya elektrikle çıkarılır.
  2. HoLEP (Holmium Laser Enükleasyonu): Holmium lazer kullanılarak prostat dokusu etkili bir şekilde çıkarılır.
 3. PVP (Lazerle Prostat Büyümesi Tedavisi): Yeşil ışıkla prostat dokusu buharlaştırılır.
 4. Prostat Stent Uygulaması: Bazı durumlarda, idrar akışını düzenlemek için prostatın içine stent yerleştirilebilir. Stent, idrar yolunu açık tutar ve idrar akışını düzenler.
 5. Prostat Arter Embolizasyonu (PAE): Bu yöntemde, prostat arterine mikroskobik partiküller enjekte edilerek prostatın kan akımı azaltılır ve büyüme durdurulur.
 6. Ablatif Yöntemler: HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason) veya mikrodalga tedavisi gibi ablasyon yöntemleri, prostat dokusunu hedef alarak ısıtarak veya dondurarak küçültür.
 7. Prostatektomi: Eğer prostat büyümesi çok ciddi boyutlara ulaşırsa veya diğer tedavilere yanıt vermezse, açık cerrahi yoluyla prostatın tamamen çıkarılması (Açık prostatektomi) gerekebilir. Ancak bu yöntem daha agresif ve komplike bir tedavi seçeneğidir ve genellikle prostat kanseri tedavisinde kullanılır.

Tedavi seçimi, hastanın genel sağlık durumu, prostat büyüklüğü, semptom şiddeti ve hastanın tercihleri göz önünde bulundurularak bir ürolog tarafından yapılır

HoLEP Yöntemi Nedir?

HoLEP, modern bir cerrahi tekniktir ve prostat tedavisinde endoskopik bir yöntem olarak kabul edilir. Holmium lazer kullanılarak prostat dokusunun etkili ve hassas bir şekilde çıkarılması temeline dayanır. Bu işlem genellikle prostatın büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte, daha büyük prostatlarda bile etkili sonuçlar verir.

HoLEP Yönteminin Avantajları Nelerdir?

HoLEP yöntemi, diğer geleneksel cerrahi tekniklere kıyasla birçok avantaja sahiptir:

 • Az kanama: HoLEP, lazerle kesme işleminin kanamayı en aza indirdiği bir yöntemdir.
 • Kısa hastane yatış süresi: Hastalar genellikle kısa bir süre içinde taburcu edilir ve normal günlük aktivitelerine daha çabuk dönebilirler.
 • Düşük komplikasyon riski: HoLEP işlemi, idrar kaçırma gibi komplikasyon riskini minimize eder.
 • Daha az ağrı: Geleneksel açık cerrahiye kıyasla, HoLEP işlemi daha az ağrıya neden olur.
 • Sertleşme problemleri diğer cerrahilere göre daha az görülmektedir.

HoLEP İşleminin Aşamaları Nelerdir?

HoLEP işlemi aşağıdaki temel adımlardan oluşur:

 • İlk Değerlendirme: Hastanın prostat durumu ve genel sağlık durumu değerlendirilir.
 • Anestezi: Genellikle spinal anestezi altında yapılır.
 • Prostat Dokusunun Çıkarılması: Bu cerrahi için tasarlanmış  Endoskopik cihazlar ile prostat dokusu Holmiyum Lazer kullanılarak tamamen kapsülünden ayrılır ve yine mesane içinde morselatör ile parçalanarak  endoskopik yöntemle dışarı çıkarılır.
 • İdrar Yolunun Açılması: Prostatın çıkarılması, idrar yolunun açılmasını sağlar.
 • İyileşme: Hastalar genellikle kısa süre içinde iyileşir, sondalari1genellikle 1 gün sonra çekilerek taburcu edilir.

HoLEP İşlemi Kimler İçin Uygundur?

HoLEP, tum prostat hastalarına uygulanabilir. Büyük prostatları olan veya geleneksel BPH tedavilerine yanıt vermeyen hastalarda başarı oranı çok yüksektir. Ancak yine de uygun tedavi seçeneğini belirlemek için bir ürologla görüşmek önemlidir.

Sonuç olarak…

HoLEP yöntemi günümüzde prostat tedavisinde başarılı sonuçlar veren etkili bir yöntemdir. Ancak, her tıbbi işlemde olduğu gibi, bu prosedürün de riskleri ve yan etkileri olabilir. Dolayısıyla, prostat sorunları yaşayan bireylerin, durumları ve uygun tedavi seçenekleri hakkında uzman bir ürologla detaylı bir değerlendirme yapmaları önemlidir.

Bu makaleyi yazmış olan, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt