Yükleniyor
Böbrek Taşı Kırmada Eswl Yöntemi

Böbrek Taşı Kırmada Eswl Yöntemi

 • Böbrek Taşı Kırmada Eswl Yöntemi
 • Böbrek Taşı Nedir?
 • Böbrek Taşı Nasıl Oluşur?
 • Böbrek Taşı Kırma Yöntemleri Nelerdir?
 • ESWL Yöntemi Nedir?
 • ESWL Yönteminin Diğer Yöntemlere Avantajları Nedir?
 • ESWL Yönteminin Diğer Yöntemlere Dezavantajları Nelerdir?
 • Böbrek Taşı Kırmada Hangi Yöntemin Kullanılacağına Nasıl Karar Verilir?

Böbrek Taşı Nedir?

Böbrek taşı, idrar yolu boyunca oluşan ve böbreklerde, idrar kanallarında veya mesanede birikerek sertleşen kristallerden oluşan küçük bir mineral birikimidir. Böbrek taşları farklı boyutlarda ve şekillerde olabilirler.

Böbrek taşları, idrar içinde bulunan minerallerin yoğunlaşması sonucu oluşurlar. İdrarda bulunan mineraller, suda çözülmeyen kristaller oluşturabilirler. Normalde idrar, bu kristalleri çözülmüş halde tutabilir, ancak bazı durumlarda kristaller birleşerek taş oluşumuna neden olabilirler.

Böbrek taşı oluşumunun nedenleri arasında yetersiz sıvı alımı, aşırı tuz tüketimi, aşırı protein tüketimi, bazı ilaçlar ve genetik faktörler yer alır. Böbrek taşı, şiddetli ağrı, kanlı idrar, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir.

Böbrek taşları küçük olduğunda genellikle kendiliğinden geçebilirler. Ancak daha büyük taşlar, böbrek enfeksiyonları veya idrar akışını engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Böbrek taşları tedavisi, taşın boyutuna, yerine ve hastanın semptomlarına bağlı olarak değişebilir.

 

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur?

Böbrek taşı, idrar yolu boyunca taşınan minerallerin ve diğer maddelerin birikmesi sonucu oluşan sert küçük bir yapıdır. Böbrek taşları, çeşitli minerallerin birikmesi ile oluşabilirler. En yaygın böbrek taşı türleri şunlardır:

 • Kalsiyum taşları: Kalsiyum taşları, kalsiyum oksalat veya kalsiyum fosfat minerallerinin birikmesi sonucu oluşur. Kalsiyum oksalat taşları, en yaygın böbrek taşı türüdür.
 • Ürik asit taşları: Ürik asit taşları, idrarda birikmiş ürik asitin kristalleşmesi sonucu oluşur. Ürik asit taşları, gut hastalığı olan kişilerde daha sık görülür.
 • Struvit taşları: Struvit taşları, idrarda bakterilerin ürettiği üre ve fosfatın birikmesi sonucu oluşur. Bu taşlar, enfeksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
 • Sistin taşları: Sistin taşları, vücudun sistin adı verilen bir amino asidi işleme sürecinde oluşan atık maddelerin birikmesi sonucu oluşur. Bu tür taşlar genellikle nadir görülür.

Böbrek taşlarının oluşumunda etkili olan faktörler arasında, sıvı alımının yetersiz olması, yüksek tuzlu veya proteinli diyet, aşırı kilo, bazı ilaçlar ve bazı tıbbi durumlar sayılabilir. Böbrek taşı oluşumunu önlemek için, yeterli miktarda su içmek, sağlıklı bir diyet uygulamak ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.

 

Böbrek Taşı Kırma Yöntemleri Nelerdir?

Böbrek taşı kırmak için birkaç farklı yöntem vardır ve seçilen yöntem, taşın boyutuna, yerine, sayısına ve hastanın sağlık durumuna göre değişebilir. Bazı yaygın böbrek taşı kırma yöntemleri şunlardır:

 • ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy): Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak böbrek taşını kırmaya yardımcı olur. Bu yöntem, genellikle küçük ve orta boyutlu taşlar için kullanılır.
 • Üreteroskopik Taş Kırma: Üretra ve mesane yoluyla bir endoskop (ince, esnek bir tüp) kullanarak böbrek taşlarını kırmak için kullanılır. Bu yöntem, taşın yerleşimi nedeniyle ESWL'nin etkisiz olduğu durumlarda tercih edilebilir.
 • Perkütan Nefrolitotomi: Ciltte bir delik açarak böbrek taşlarını kırmak için bir endoskop kullanarak doğrudan böbreğe erişim sağlar. Bu yöntem, büyük taşlar için genellikle tercih edilir.
 • Laparoskopik Taş Kırma: Karın bölgesinde birkaç küçük delik açarak böbrek taşını kırmak için bir endoskop kullanılır. Bu yöntem, büyük taşlar için kullanılabilir.
 • Cerrahi: Nadir durumlarda, büyük böbrek taşları için açık cerrahi gerekebilir. Bu yöntem, böbrekteki taşın tamamen çıkarılmasını sağlar.

Hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek için, hastanın sağlık durumu, taşın yerleşimi, boyutu ve sayısı gibi faktörler dikkate alınır. Doktorunuz, sizin için en uygun tedavi yöntemini belirleyebilir.

 

ESWL Yöntemi Nedir?

ESWL, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy'nin kısaltmasıdır. Bu yöntem, böbrek taşı kırma tedavisinde kullanılan bir non-invaziv (cerrahi müdahale gerektirmeyen) yöntemdir. ESWL, yüksek enerjili ses dalgalarını kullanarak böbrek taşını parçalamaya yardımcı olur.

ESWL işlemi, genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve genellikle birkaç saat sürer. Hasta, taşın olduğu böbrek bölgesine bir jel veya su tabakası ile kaplanmış bir yatakta uzanır. Daha sonra, yüksek enerjili ses dalgaları, vücut dışından böbrek bölgesine doğru odaklanarak taşı kırmak için kullanılır. Bu işlem sırasında, taş parçaları böbrekten idrar yoluyla atılmak üzere küçük parçalara ayrılır.

ESWL yöntemi, küçük ve orta boyutlu taşlar için etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak büyük taşlar veya bazı taş türleri (örneğin kalsiyum oksalat monohidrat taşları) ESWL ile tamamen kırılamayabilirler. Ayrıca, ESWL bazen bazı yan etkilere neden olabilir, örneğin kanlı idrar, ağrı, morarma veya enfeksiyon riski gibi.

ESWL yöntemi, non-invaziv (cerrahi müdahale gerektirmeyen) bir seçenek olması nedeniyle, böbrek taşı kırma tedavisinde sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Ancak, her hastanın durumu farklı olduğundan, hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek için doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.

 

ESWL Yönteminin Diğer Yöntemlere Avantajları Nedir?

ESWL yöntemi, böbrek taşı tedavisinde diğer bazı yöntemlere göre birkaç avantaja sahip olabilir:

 • Non-invaziv bir yöntemdir: ESWL, ciltte kesik veya cerrahi müdahale gerektirmez ve genellikle lokal anestezi altında yapılır. Bu nedenle, hastaların tedavi sonrası toparlanma süresi daha hızlı ve daha az ağrılı olabilir.
 • İşlem sırasında ağrı hissi azdır: ESWL yöntemi, ağrı kesiciye ihtiyaç duyulmadan uygulanabilir. Bazı hastalar, işlem sırasında hafif bir rahatsızlık hissedebilirler ancak bu genellikle tolerable düzeydedir.
 • Düşük enfeksiyon riski: ESWL yöntemi, ciltte bir kesik veya cerrahi müdahale olmadığı için enfeksiyon riski düşüktür.
 • Çoklu taşlar için uygundur: ESWL yöntemi, tek veya birden fazla taşı olan hastalarda etkilidir. Ayrıca, herhangi bir boyuttaki taşları kırmak için kullanılabilir.

 

ESWL Yönteminin Diğer Yöntemlere Dezavantajları Nelerdir?

ESWL yöntemi, bazı diğer böbrek taşı tedavi yöntemlerine göre dezavantajları da olabilir:

 • Taşın yerleşimine bağlı olarak başarı oranı düşük olabilir: ESWL yöntemi, taşın yerleşimine bağlı olarak etkisiz olabilir veya tamamen kırılamayabilir. Özellikle büyük taşlar veya taşların kalın dokular tarafından gizlendiği durumlarda ESWL'nin başarı oranı daha düşük olabilir.
 • Yan etkileri olabilir: ESWL işlemi sonrası, bazı hastalar kanlı idrar, ağrı, morarma veya enfeksiyon riski gibi yan etkiler yaşayabilirler. Ayrıca, ESWL tedavisi sırasında diğer organlarda da hasar riski olabilir.
 • Tekrarlanan tedaviler gerekebilir: ESWL yöntemi, tamamen kırılmayan veya sadece kısmen kırılan taş parçalarını bırakabilir. Bu durumda, hastanın tekrar tedavi edilmesi gerekebilir.
 • ESWL işlemi sırasında taşın parçaları diğer organlara zarar verebilir: ESWL işlemi sırasında taşın parçaları, böbrek, üreter veya mesaneye zarar verebilir.
 • İşlem sırasında acı hissedilebilir: Bazı hastalar, ESWL işlemi sırasında rahatsızlık hissedebilirler. Bu durumda, genellikle sedasyon veya anestezi uygulanabilir.

ESWL yöntemi, diğer tedavi seçenekleriyle karşılaştırıldığında avantajları ve dezavantajları vardır. Hangi tedavi yönteminin en uygun olduğuna karar vermek için, hastanın durumunu ve böbrek taşının yerleşimini dikkate alan bir doktor tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

 

Böbrek Taşı Kırmada Hangi Yöntemin Kullanılacağına Nasıl Karar Verilir?

Böbrek taşı tedavisinde hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek için, taşın boyutu, yerleşimi, sertliği, hastanın genel sağlık durumu ve semptomları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

 • Taş boyutu: Genellikle 2 cm'den küçük taşlar ESWL yöntemiyle kırılabildiği gibi, büyük taşlar cerrahi müdahale gerektirir.
 • Taş yerleşimi: Taşın konumu, böbreklerde, üreterde veya mesanede olması tedavi seçeneklerini etkileyebilir.
 • Taş sertliği: Taşın sertliği, özellikle ESWL yöntemi için önemlidir. Çok sert taşlar, ESWL yöntemiyle tamamen kırılamayabilir ve diğer tedavi seçenekleri gerekebilir.
 • Hastanın genel sağlık durumu: Tedavi seçenekleri, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, tıbbi geçmişine, hamilelik durumuna ve diğer faktörlere göre değişebilir.
 • Semptomlar: Ağrı, kanlı idrar veya enfeksiyon gibi semptomlar, tedavi seçeneklerini etkileyebilir.

Özellikle büyük taşlar, taşların üreterde sıkışması veya ESWL'nin etkili olmadığı durumlarda diğer tedavi seçenekleri de düşünülmelidir. Bu nedenle, böbrek taşı tedavisinde hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek için bir doktor tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması ve hastanın durumu hakkında doğru bilgilendirme yapılması önemlidir.

 

Bu makaleyi yazmış olan, Op. Dr. Burak Yavuz Kara için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Op. Dr. Burak Yavuz Kara Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt