Yükleniyor
Örgütsel Yaratıcılık Nasıl Sağlanır?

Örgütsel Yaratıcılık Nasıl Sağlanır?

 • Örgütsel Yaratıcılık Nasıl Sağlanır?
 • Örgütsel Yaratıcılık Konusunda Bireyin Üzerine Düşenler
 • Örgütsel Yaratıcılık Üzerinde Grupsal Değerlendirme
 • Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Zaman Faktörünün Değerlendirilmesi
 • Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Yöneticilik Anlayışının Değerlendirilmesi
 • Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi

Bu makalede siz değerli okuyuculara örgüt içerisindeki bireyin ve örgüt yöneticilerinin Örgütsel Yaratıcılığı nasıl arttırabileceği konuları üzerinde duracağız. Kısaca tanımlamak gerekirse;

örgüt: Ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş insan topluluklarının veya sistemlerinin oluşturduğu organizasyona verilen isimdir. Yaratıcılığı gerçekleştirmek isteyen Kurum ve işletmeler bireysel yönden ve grupsal bağlamda incelemek doğru olacaktır.

Örgütsel Yaratıcılık Konusunda Bireyin Üzerine Düşenler

Birey: İnsanların tekil olarak değerlendirilmesidir. Örgüt kavramını üst başlıkta tanımlamıştık, bu başlıkta ise örgütsel yaratıcılıkta bireyin yapması gerekenler üzerinde duracağız Bireyin üzerine düşenleri maddeleştirmek gerekirse:

 • Bireysel Yaratıcığı Arttıracak Faaliyetlerinin Arttırılması
   
 • Yaratıcılığın ön yargılı bir şekilde değerlendirilmemesi
   
 • Bireysel anlamda kişisel gelişimin sağlanması
   
 • Örgüt içerisindeki bireyin örgütün yaratıcılık kültürüne uyum sağlaması gerekmektedir.

Örgüt içerisindeki bireysel faaliyetin arttırılması yönünde birçok madde sıralanabilir. Ama konunun ele alınışı ve işleyişinde verilen örnekler konuyu kapsayıcı şekildedir. Maddelerde sayıldığı üzere örgütsel işleyiş tümdengelim kavramıyla açıklanabilmektedir. Örgütü oluşturan bireylerin yaratıcılık üzerindeki düşünce ve faaliyetleri örgüt kültürünün oluşmasına olanak sağlayacaktır. Örgüt-Birey birbirinden etkilenen kavramlar olmaktadır. Örgütsel yaratıcılık faaliyetlerinin artması örgüt içerisindeki bireyin yaratıcılığa karşı olan tutum ve davranışları ile açıklanabilmektedir. Bu başlığın birinci başlık olmasını sağlayan temel faktör önem sırasıdır.

Örgütsel Yaratıcılık Üzerinde Grupsal Değerlendirme

Grup ve Örgüt birbiriyle bağlantılı kavramlardır. En basit anlamda insan olarak grubun üyesiyiz, ama bu konularının işletme ve kurumlar üzerinde değerlendirilmesi gerekecektir. İşletme ömrü günümüz Türkiyesin de Yaratıcılık faaliyetlerinin temel etkinliğine bağlıdır. Bu durum ise işletmenin esas olarak üretim faaliyetlerinin yanında yaratıcılık performansları da ön plana çıkacaktır. Grupların mevcudiyetinin Klasik yönetim anlayışından farklı olarak yaratıcılık faaliyetleri birincil konu olarak değerlendirilmektedir. Bu değerleme örgüt kültür ve normunu etkileyip yaratıcılık faaliyetlerinin arttırılmasını sağlamıştır. Batı işletmelerinde yaratıcılık faaliyetleri hızla artmış durumdadır. Doğu işletmelerinde ise yaratıcılık faaliyetinin yerini üretim faaliyeti almıştır. Görüldüğü üzere ülkelerin ve toplumların yaratıcılığa karşı bakış açıları değişmiş, birinci başlıkta söylediğimiz gibi örgüt düzeyindeki bireyi etkilediğini söylemek mümkün olacaktır. Örgütteki yaratıcılığın artıp azalması grubun etkisi olsa da mevcut disiplinin gelişip sağlanması işletmedeki lider ve yöneticilere ait olmaktadır. Lider ve yöneticilerin örgüt içerisindeki yaratıcılık faaliyetlerine etkisi dördüncü başlıkta değerlendirilecektir.

Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Zaman Faktörünün Değerlendirilmesi

Bu başlık altında zaman kavramını tanımlamamız gerekirse; Zaman insan faaliyetlerinin bir başlangıç ve bitiş arasındaki izlediği biriktirilemeyen geriye alınamayan bir olgudur. Zamanın tanımlanmasıyla örgütünde aslında zamana bağlı değişim sürecinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yönetim anlayışına baktığımızda son 10 yılda Endüstri 4.0 gibi faaliyetler üzerine konferansların olduğunu görmekteyiz. Bu durumun da örgüt içerisindeki yaratıcılık bazında değerlendirilmesi muhtemeldir. Üretim faaliyetleri günümüz teknolojisiyle basit ve programlanabilir haldedir. Üretimin yapılması kolay fakat karşımıza pazarlama ve örgüt içerisindeki motivasyon sorunları karşımıza çıkmaktadır. Örgüt içerisindeki bireyin mevcut şartlarını iyileştirmek için yaratıcı bir ergonomiye ve satışların gerçekleşmesi için yaratıcılık ve reklamın olmazsa olmaz bir olgu olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Görüldüğü üzere klasik dönemde üretim faaliyetlerine ciddi yatırım yapan işletme ve kurumlar günümüzde bu maliyet kalemlerini yaratıcılık reklam gibi faaliyetlere harcadığını görmekteyiz bu ise zaman değişimin örgüt içerisindeki yaratıcılığa olan etki faktörünü değerlendirmemiz doğru ve okuyucularımız tarafından varılacak bir sonuç olacaktır.

Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Yöneticilik Anlayışının Değerlendirilmesi

Bu başlıkta ise yönetimin yaratıcılık faaliyetlerine olan etkisinden söz edeceğiz, Bu bağlamda yönetici kavramını tanımlamak gerekirse;

Yönetici: Mevcut işletmelerde işletme sahibinin seçmiş olduğu işletmenin işleyişiyle ilgili sorumluluk sahibi olan birimine yönetici birimi bu faaliyetlerin adına yöneticilik süreç ve faaliyetleri denilmektedir. Yöneticilik örgüt içinde sınırlı kaldığı gibi bazı aile işletmelerinde yönetici ve işletme sahibi aynı kişi olabilmektedir. Ama bu konuda yönetici, işletme sahibi aynı bağlantıda ele alınacaktır. Yaratıcılık faaliyetlerini örgüt ve bireylerin tek başlarına yürütmesi mümkün değildir. Esas olan işletme içerisindeki yaratıcılık faaliyetlerinin, işletme içindeki yönetim kadrosu tarafından koordine bir şekilde desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yaratıcılık faaliyetlerini geliştirerek gerek mal ve hizmet üretimine dahil edebilir. Ya da üretim gerçekleştikten sonraki hizmetlere dahil edebilirler. İşletmelerdeki yöneticiler işletmedeki yaratıcılık faaliyetlerini olumlu etkileyebildiği gibi olumsuz da etkileyebilmektedir.

Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yöneticiler yukarıda saydığımız faktörlere etkisi olan yöneticilerin olumlu etkilerini maddeleştirerek siz değerli okuyucularımıza sunmak istiyoruz

 • İşletmelerdeki yaratıcılık faaliyetlerin arttırılması ile ilgili yönetimsel düzenlemelerin yapılması
   
 • Çalışanlarının yaratıcılık eğitimine ilişkin eğitim ve etkinlikler düzenlemek
   
 • Örgütsel gelişim için yaratıcılığın teknoloji dışında fikir olarak da ele alınması

Bu başlıklar altında maddelerle bu faaliyetleri sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Fakat genel hatlarıyla işletme içerisindeki örgütteki yaratıcılık konusunu işlemiş olduk, Yaratıcılık dediğimiz gibi sınırlanamayan ve günümüz şartlarında işletmelerin mihenk taşı olmuş durumdadır. Yaratıcılığın etkin kullanımı başta teknoloji ve sanat olmak üzere insanların ve çalışanların yaşantısını daha yaşanılabilir, kaliteli bir forma gelmesini sağlayacaktır.

Bu makaleyi yazmış olan, Psk. Dan. Adil Emin Özay için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Psk. Dan. Adil Emin Özay

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psk. Dan. Adil Emin Özay Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt