Yükleniyor
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun Belirtileri Nelerdir?
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun Nedenleri Nelerdir?
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun Yönetimi ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
 • Sonuç olarak;

Çocukluk dönemi, bireylerin gelişiminde en hızlı değişimlerin yaşandığı, temel becerilerin kazanıldığı ve kişilik oluşumunun başladığı önemli bir aşamadır. Ancak, bazı çocuklar normal gelişimlerinde beklenen adımları atmakta zorlanabilirler. Bu noktada, "Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)" kavramı ön plana çıkmaktadır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle çocukluk döneminde başlayan, temel olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle karakterize edilen nörogelişimsel bir psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluk, bireyin günlük yaşamını etkileyebilir, eğitim, iş ve sosyal ilişkilerde zorluklar yaratabilir.

DEHB, aynı zamanda dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu veya halk arasında bilinen adıyla "Hiperaktivite" olarak da anılabilir. Bozukluğun belirtileri genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak bazı semptomlar yetişkinlikte de devam edebilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun Belirtileri Nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), temel olarak üç ana belirti kategorisine sahiptir: dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik. Bu belirtiler, bireyin yaşına, cinsiyetine, çevresel etkenlere ve diğer faktörlere göre değişebilir. İşte DEHB'nin belirtilerinin ayrıntılı açıklamaları:

 • Dikkat Eksikliği Belirtileri:
  • Dikkati Sürdürme Güçlüğü: Bireyler, uzun süre boyunca dikkatlerini bir göreve veya aktiviteye odaklanmakta zorlanabilirler. Kolayca sıkılabilir ve dikkatlerinin dağılmasına müsait olabilirler.
  • Detayları Atlama: Küçük ayrıntıları kaçırma eğiliminde olabilirler. Ödevlerini veya görevlerini tamamlarken hatalar yapabilirler.
  • Organizasyon Zorlukları: Zamanı iyi yönetmede güçlük çekebilir, işleri sıraya koymakta zorlanabilirler. Dolayısıyla, işlerini bitirmekte sıkıntı yaşayabilirler.
  • Unutkanlık: Önemli görevleri veya eşyaları unutma eğiliminde olabilirler.
 • Hiperaktivite Belirtileri:
  • Sürekli Hareket: Bireyler, sakin bir şekilde oturmakta veya durmakta zorlanırlar. Sürekli olarak elleri veya ayaklarıyla oynayabilir, koltukta sıkı duramayabilirler.
  • Huzursuzluk: Durup dinlenmeden önce sürekli bir iç huzursuzluk hissedebilirler. Durmadan yer değiştirmek isteme dürtüsü yaşarlar.
  • Aşırı Konuşma: Söylemek istediklerini ifade etmek için aşırı miktarda konuşabilirler. Başkalarının konuşmasını kesme veya sırayla konuşma kurallarına uymada güçlük yaşayabilirler.
 • Dürtüsellik Belirtileri:
 • Beklemekte Güçlük: Aniden hareket etme veya bir şey yapma dürtüsüne karşı koymakta güçlük çekebilirler. Sıra beklemekte veya sakinleşmekte zorluk yaşarlar.
 • Düşünmeden Hareket Etme: Olumsuz sonuçlarını düşünmeden hareket edebilirler. Ani kararlar alabilir ve sonradan pişman olabilirler.
 • Sosyal Kurallara Uyumsuzluk: Toplumsal normlara uymakta zorluk yaşayabilirler. Başkalarının konuşmasını beklememe veya sırası gelmeden konuşma gibi davranışlar sergileyebilirler.

Bu belirtiler, DEHB'nin tipik özelliklerini yansıtır. Ancak, her bireyde farklı şekillerde görülebilir ve belirtiler zaman içinde değişebilir. Ayrıca, DEHB belirtileri başka zihinsel veya tıbbi durumlarla da benzerlik gösterebilir. Bu nedenle, bir uzman tarafından detaylı bir değerlendirme gereklidir. Eğer bireyde DEHB şüphesi varsa, uzman bir sağlık profesyonelinin görüşüne başvurulmalıdır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun Nedenleri Nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, bir dizi genetik, çevresel ve nörobiyolojik faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. DEHB'nin nedenleri hakkında bilimsel araştırmalar ve gözlemler sonucunda elde edilen bazı olası etkenler şunlar olabilir:

 1. Genetik Faktörler: Aile geçmişi, DEHB riskini artırabilir. Çocuğun DEHB'li bir aile üyesi varsa, genetik yatkınlığın rol oynadığı düşünülmektedir. Bu konuda yapılan ikiz ve aile araştırmaları, DEHB'nin genetik faktörler tarafından etkilendiğini göstermektedir.
 2. Beyin Kimyası ve Yapısı: Beyindeki kimyasal maddelerin (nörotransmitterler) dengesizliği, DEHB ile ilişkili olabilir. Özellikle dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin düzensizliği, dikkat kontrolü, odaklanma ve dürtü kontrolü gibi yetenekleri etkileyebilir. Beyin görüntüleme çalışmaları, DEHB'li bireylerin beyin yapılarında farklılıklar olabileceğini işaret etmektedir.
 3. Hamilelik ve Doğum Faktörleri: Hamilelik dönemindeki çeşitli faktörler, DEHB riskini etkileyebilir. Prematürite, düşük doğum kilosu, anne tarafından alkol veya madde kullanımı, beslenme eksiklikleri gibi durumlar DEHB riskini artırabilir.
 4. Çevresel Etkenler: Çocuğun erken yaşamında maruz kaldığı çevresel faktörler, DEHB gelişimini etkileyebilir. Zor yaşam koşulları, stres, çocuğun erken yaşta maruz kaldığı travmatik olaylar gibi faktörler DEHB riskini artırabilir.
 5. Beyin Gelişimi ve Fonksiyonu: Beyin gelişimi ve işleyişi, DEHB riskini şekillendirebilir. Beyindeki belli bölgelerin gelişiminde veya iletişiminde yaşanan anormallikler, DEHB belirtilerine yol açabilir.
 6. Beslenme ve Toksin Maruziyeti: Bazı araştırmalar, beslenme tarzının DEHB gelişimini etkileyebileceğini öne sürmüştür. Ayrıca, çocuğun civa, kurşun gibi toksinlere maruz kalması da DEHB riskini artırabilir.

DEHB'nin nedenleri karmaşık ve çok yönlüdür. Genellikle birden fazla faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Özellikle genetik yatkınlık ve çevresel etkenlerin birleşimi DEHB riskini artırabilir. Ancak, DEHB'nin tam nedenlerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun Yönetimi ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektiren bir durumdur. Tedavi ve yönetim planları, bireyin yaşına, belirtilerinin şiddetine ve yaşam koşullarına göre şekillenmelidir. Genellikle ilaç tedavisi, psikoterapi ve eğitim stratejileri DEHB yönetiminde kullanılan temel yöntemlerdir. İşte DEHB'nin yönetimi ve tedavi yöntemleri:

1. İlaç Tedavisi:

 • Stimülan İlaçlar: Metilfenidat ve amfetamin türevleri gibi stimülan ilaçlar, DEHB'nin belirtilerini hafifletmek için sıklıkla kullanılır. Bu ilaçlar, beyindeki dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin düzeyini artırarak dikkat ve odaklanmayı iyileştirebilir. Ancak, bireyin yanıtı ve yan etkileri dikkatlice takip edilmelidir.
 • Non-Stimülan İlaçlar: Stimülan ilaçlara yanıt vermeyen veya yan etkileri nedeniyle stimülan ilaç kullanamayan bireyler için non-stimülan ilaçlar kullanılabilir. Atomoksetin gibi ilaçlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerini hafifletebilir.

2. Psikoterapi:

 • Davranış Terapileri: Davranış terapileri, özellikle çocuklarda DEHB belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilir. Bu terapilerde hedef, dürtü kontrolünü, ödül sistemlerini kullanmayı, problem çözme becerilerini geliştirmeyi öğrenmektir.
 • Bilişsel Terapi: Bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir. Duygusal düzenleme ve öz-denetim becerileri üzerine odaklanabilir.

3. Eğitim Yaklaşımları:

 • Öğretmen Eğitimi: DEHB'li öğrencilere nasıl daha iyi destek olunacağı konusunda öğretmenleri eğitmek önemlidir. Sınıf içi yönetim stratejileri, öğrencinin odaklanmasını artırabilir.
 • Özel Eğitim ve Destek: DEHB'li çocuklar için özel eğitim planları hazırlanabilir. Bireysel ihtiyaçlara uygun öğrenme yöntemleri ve destek sistemleri geliştirilebilir.

4. Aile Eğitimi:

 • Aile Danışmanlığı: Aileler, DEHB belirtileriyle başa çıkma konusunda eğitilmelidir. Ebeveynlerin çocuğunun ihtiyaçlarına nasıl uygun şekilde destek sağlayabileceği konusunda rehberlik edilebilir.

5. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

 • Düzenli Uyku ve Beslenme: Sağlıklı uyku alışkanlıkları ve dengeli bir beslenme, DEHB belirtilerini hafifletebilir.
 • Fiziksel Aktivite: Fiziksel aktivite, hiperaktiviteyi yönetmeye yardımcı olabilir ve enerjiyi olumlu bir şekilde yönlendirebilir.

DEHB tedavisi ve yönetimi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. İlaç tedavisi ve terapilerin kombinasyonu genellikle en etkili sonuçları verir. Tedavi yaklaşımları, bireyin ihtiyaçlarına ve cevaplarına göre ayarlanmalıdır. Uygun bir tedavi planıyla, DEHB belirtileri kontrol altına alınabilir ve bireyin yaşam kalitesi artırılabilir.

Sonuç olarak;

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilen ciddi bir durumdur. Erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımları, çocuğun yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Aileler, öğretmenler ve sağlık profesyonelleri arasındaki işbirliği, çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir.

Bu makaleyi yazmış olan, Uzm. Psk. Dan. İrem Yılmaz için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Uzm. Psk. Dan. İrem Yılmaz

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Uzm. Psk. Dan. İrem Yılmaz Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt