Yükleniyor
Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri, Teknikleri ve Uygulama Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri, Teknikleri ve Uygulama Alanları

 • Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri, Teknikleri ve Uygulama Alanları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi'nin Temelleri
 • Temel BDT Teknikleri
 • BDT'nin Uygulama Alanları
 • Sonuç Olarak…

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), psikoterapi alanında en yaygın kullanılan ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir terapi yaklaşımıdır. Aaron T. Beck tarafından 1960'lı yıllarda geliştirilen bu terapi, bireylerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimin insan psikolojisine olan etkilerini odak alır. Sizler için hazırladığım bu yazıda, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin temellerini, temel tekniklerini ve uygulama alanlarını inceleyeceğiz.

Bilişsel Davranışçı Terapi'nin Temelleri

BDT, bireylerin zihinsel süreçlerini (düşünceler, inançlar, yargılar) ve davranışlarını anlamaya ve değiştirmeye odaklanır. Terapi, bireylerin yaşadığı duygusal zorlukları, olumsuz düşünceleri ve davranışları araştırırken, bunların arasındaki ilişkileri belirlemeye çalışır. Terapi sürecinde, bireylerin düşünce kalıplarını fark etmeleri ve bunları eleştirel bir gözle incelemeleri teşvik edilir.

BDT'nin temel varsayımlarından biri, düşüncelerin duygusal ve davranışsal tepkileri belirlediğidir. Yani, bireylerin düşünce süreçleri olumsuz veya çarpık olduğunda, bu düşünceler olumsuz duygulara ve zararlı davranışlara yol açabilir. Bu düşünce kalıplarının fark edilmesi ve değiştirilmesi, bireylerin duygusal sıkıntıları ve zorlukları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Temel BDT Teknikleri

Düşünce Tiplerinin Belirlenmesi: BDT, bireylerin düşünce kalıplarını ve sık kullanılan düşünce tiplerini belirlemeye odaklanır. Örneğin, "katastrofik düşünce" olarak adlandırılan bir düşünce tipi, olayları en kötü şekilde yorumlamaktır. BDT, bu tür düşünce tiplerini tanımlayarak, bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olur.

 • Gerçekçi Olmayan İnançların İncelemesi: BDT, bireylerin gerçekçi olmayan inançlarını sorgulamalarını teşvik eder. Örneğin, "herkes beni beğenmeli" gibi bir inanç, sosyal kaygıya neden olabilir. Terapi, bu tür inançları sorgulayarak ve gerçekçi alternatifler sunarak bireylerin daha esnek ve sağlıklı inançlar geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Homework (Ev Ödevi): BDT'de bireylerin terapi dışında da çalışmalar yapmaları önemlidir. Terapist, bireylere ev ödevleri vererek, terapi sürecine aktif katılımlarını teşvik eder. Ev ödevleri, bireylerin düşünce ve davranışlarını günlük yaşamlarında uygulayarak ve değerlendirerek terapi ilerleyişine katkı sağlar.
 • Davranışsal Deneyimler: BDT, bireylerin zorlandığı durumlarla yüzleşmelerine ve olumsuz düşünce ve duygularını deneyimlemelerine yönelik davranışsal deneyimler sağlar. Terapist, bireylerin korkularıyla yüzleşmelerini ve gerçekçi deneyimler yaşamalarını teşvik eder. Bu, bireylerin endişe ve korkularının azalmasına ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olabilir.

BDT'nin Uygulama Alanları

BDT, birçok psikolojik rahatsızlık ve sorunun tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Aşağıda, BDT'nin uygulama alanlarından bazıları bulunmaktadır:

 • Depresyon: BDT, depresyon tedavisinde en yaygın kullanılan terapi yaklaşımlarından biridir. Bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını sorgulamak ve değiştirmek, depresyon semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Anksiyete Bozuklukları: BDT, panik atak, sosyal kaygı, yaygın anksiyete bozukluğu gibi anksiyete bozukluklarının tedavisinde etkili bir şekilde kullanılır.
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): BDT, OKB'nin tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir. Zorlayıcı düşüncelerle başa çıkmak ve kompulsif davranışları azaltmak için kullanılır.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): BDT, travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde de etkilidir. Travmatik olaylarla ilişkili olumsuz düşüncelerin ve duyguların ele alınmasına yardımcı olabilir.
 • Yeme Bozuklukları: BDT, yeme bozukluklarının tedavisinde kullanılan terapi yöntemlerinden biridir. Bireylerin olumsuz beden imajını ele almak ve sağlıklı düşünce kalıpları geliştirmek için etkili bir terapidir.

Sonuç Olarak…

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), psikoterapi alanında en yaygın kullanılan ve bilimsel olarak kanıtlanmış etkili bir terapi yaklaşımıdır. Temelinde düşüncelerin duygular ve davranışlar üzerindeki etkileşimini anlamak ve değiştirmek yatar. BDT, depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve yeme bozuklukları gibi birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. 

Terapi, bireylerin zihinsel süreçlerini fark etmelerine, olumsuz düşünce kalıplarını sorgulamalarına ve daha sağlıklı düşünce ve davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur. BDT, bireylerin duygusal iyi oluşunu artırmak ve daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak için güçlü bir araçtır.

Bu makaleyi yazmış olan, Psk. Hale Unutmaz için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Psk. Hale Unutmaz

Psikoloji

Psk. Hale Unutmaz Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt