Yükleniyor
Unutmayın, Bizler Sizlerin Yanındayız!

Unutmayın, Bizler Sizlerin Yanındayız!

  • Unutmayın, Bizler Sizlerin Yanındayız!
  • Unutmayın, Bizler Sizlerin Yanındayız!

Unutmayın, Bizler Sizlerin Yanındayız!

 

Kişinin yalnızca bedenen sağlıklı olması değil, aynı zamanda ruhen ve sosyal açıdan da iyi olması, bir bakıma sağlık hukukunun alanına girmektedir

Tıp ve hukuk arasındaki en önemli ortak payda, insandır. Bir kişinin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi ve bunu sürdürebilmesi, birtakım hakları ve sorumlulukları da beraberinde getirir. Bireyin temel hak ve özgürlükleri, yaşamın korunması, vücut bütünlüğü ve sağlıklı bir yaşamın peşinde koşmakla iç içe geçmiştir.

Sağlık kavramı, bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olma durumunu ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı yalnız hastalık ve sakatlık olmaması olarak tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda beden, zihin ve sosyal boyutlarda tam bir iyilik haline ulaşma zorunluluğunu da vurgular. Bu tanım, sağlığın birçok yönünü ortaya koyar. Kişinin yalnızca bedenen sağlıklı olması değil, aynı zamanda ruhen ve sosyal açıdan da iyi olması, bir bakıma sağlık hukukunun alanına girmektedir.

Sağlık hukuku, yalnızca hasta boyutuna indirgenemeyecek kadar geniş ve kapsamlıdır. Temelinde, hasta-hekim ilişkisi olmasına rağmen, sağlık hukukunun kapsadığı alan daha geniştir. Hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, idari görevleri, hastanın ve hekimin sorumlulukları ve yükümlülükleri, sağlık çalışanlarının hakları ve tıbbi müdahalelerde hastaya dair bilgilendirme ve rıza konuları gibi çeşitli unsurlar sağlık hukuku çerçevesinde düzenlenir.

Ülkemizdeki mevcut duruma baktığımızda, ne yazık ki kutsal meslek olarak kabul edilen hekimliğin geldiği nokta bizi üzüntü ve endişeyle karşılıyor. Bir zamanlar saygı duyulan bir meslek olan hekimlik, şimdi birçok hekim için hayal kırıklığı ve kaygıya yol açıyor. Pandemi döneminde hekimler, ailelerinden, evlatlarından ve hatta canlarından fedakarlık yaparak bu mesleği sürdürmeye çalışıyorlar, ancak artık birçokları bu yolu izlemek istemiyor. 36 saat süren nöbetler, 5 dakikada bir hastalara bakmak ve hatalara itilen sağlık sistemi, hekimlerin maruz kaldığı zorluklar arasında yer alıyor. Ayrıca, hasta yakınlarının sistemin sorunlarını hekimlere yüklemek istemesi ve günlük medyada gördüğümüz veya göremediğimiz insanlık dışı sözlü ve fiziksel şiddet olayları, moral bozucu bir ortam oluşturuyor.

Ekonomik ve sosyal koşullar, hekimlerin gösterdikleri özverinin karşılığını bulmuyor ve bu da onları milyonlarca dolarlık tazminat davaları ve psikolojik taciz (mobbing) gibi sorunların altında eziliyor hale getiriyor. Hem kamuda hem de özel sağlık kuruluşlarında süregelen bu durum, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kendi vatanlarında geleceğe dair umutlarını kaybetmelerine neden oluyor.

Aslında, bu mesleğin mensubu olarak hekimlerin istediği şey oldukça basitti; anlaşılmak, destek görmek ve savunulmak! Bu durum, hekimleri ve sağlık çalışanlarını anlayan ve destekleyen bir el aramaya ve sivil toplum örgütlerine başvurmaya yönlendirdi. Bizim bu yoldaki en büyük motivasyonumuz, hekim ve sağlık çalışanı meslektaşlarımıza yalnız olmadıklarını ve bu yolda destek aldıklarını göstermek oldu. Onları hakları konusunda bilgilendirmek, haklarını savunmalarına ve haklarını talep etmelerine yardımcı olmak amacımız!

Bu noktada, 2020 yılında temelleri atılan ve 2022 yılında resmi olarak kurulan Yüksek Sağlık Hukuku Derneği'miz, "Sağlık çalışanlarının operatif gücüyüz" sloganıyla faaliyete geçmiştir. Derneğimizin birincil amacı, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi sağlık alanlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, psikologlar ve diğer sağlık çalışanları arasında yer alan tıbbi, eczacılık, veterinerlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarında karşılaştıkları adli ve idari sorunları tartışmak ve çözüm yolları bulmaktır

Derneğimiz, İstanbul'da kurulmuş olup, başka bir şehirde şubesi bulunmamaktadır. Yüksek Sağlık Hukuku Derneği, aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren avukatlar ve diğer hukuk profesyonellerini Sağlık Hukuku ve Medikal Malpraktis alanlarında bilgilendirmeyi ve bilgilerini artırmaya çalışmayı amaçlamaktadır. Bu alanda uzmanlaşmalarına ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacaktır. Yüksek Sağlık Hukuku Derneği, alanında en prestijli kurum olmayı hedeflemektedir.

Gerek sosyal, gerekse hukuksal açıdan birçok farklı tehdit altında mesleklerini icra etmeye çalışan hekim ve sağlık çalışanlarına, Yüksek Sağlık Hukuku Derneği olarak bu tehditlere boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatmak ve her türlü desteği vermeyi taahhüt etmek istiyoruz.

UNUTMAYIN, BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ!

 

Bu makaleyi yazmış olan, Dr. Bozkurt Oğuz Sınar için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Dr. Bozkurt Oğuz Sınar Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt