Yükleniyor
Mitral Valv Prolapsusu

Mitral Valv Prolapsusu

  • Mitral Valv Prolapsusu
  • Mitral Valv Prolapsusu (Mitral Kapağın Sarkması, MVP)
  • Mitral Valf Prolapsusu’nun Oluşma Sebepleri Nelerdir?
  • Mitral Valf Prolapsusu’nun Görülme Sıklığı Nedir?
  • Mitral Valf Prolapsusu Genetik Bir Hastalık Mıdır?
  • Mitral Valf Prolapsusu Tanı Yöntemleri Nelerdir?
  • Mitral Valf Prolapsusu’nun Belirtileri Nelerdir?
  • MVP’nin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mitral Valv Prolapsusu (Mitral Kapağın Sarkması, MVP)

Günümüzde sağlık hizmeti sunumunda ve ulaşılabilirliğin yaygınlaşmasına bağlı olarak birçok hastalıkta olduğu gibi kalp kapak hastalıklarında erken tanı ve farkındalık artmıştır. MVP, hasta tarafından yeterince anlaşılamamış önemsenmemiş ya da duruma göre fazla önemsenmiş, hekimi ve hastayı zorlayan bir problem olarak karşımıza sık sık çıkmaktadır.

Mitral Valf Prolapsusu’nun Oluşma Sebepleri Nelerdir?

Mitral kapak yapısındaki kollajen gibi bileşenlerin değişikliğe uğraması, miktarının gereksiz artması kapağın kalınlaşması, ağırlaşması, elastikiyetinin değişmesi nedeniyle kapağı oluşturan yaprakçıkların kalbin sol kulakçığına doğru kan tarafından her atımda itilmesi ile işlevinde yetersizliğe uğramasıyla sonuçlanan bir durumdur. Kapağın maruz kaldığı değişikliklere bağlı olarak, kapağı destekleyen iplikçiklerin üzerinde büyük gerilim oluşmakta, bazı vakalarda yırtılmaya ve kapak kaçağında kötüleşmeye neden olmaktadır 

Mitral Valf Prolapsusu’nun Görülme Sıklığı Nedir?

MVP toplumda %1,2 -3 oranında sık rastlanan bir kapak hastalığıdır. ilk olarak Cuffer ve Barbillon isimli bilim adamları tarafından 1886’da dinleme bulguları ve 1936’da Barlow tarafından fizik muayene bulguları açıklamış olup, klinik olarak çeşitlilik gösterdiğinden hala tanı, tedavi ve etyolojik açıdan incelemeler gerektirmesi nedeniyle çeşitli zorluklara neden olmaktadır.

Mitral Valf Prolapsusu Genetik Bir Hastalık Mıdır?

Evet, MVP genetik olarak aktarılabilen bir hastalıktır.

MVP’li hastaların birinci derece akrabalarında da %35 -50 olarak MVP bulunabilir. Bu durum, x kromozomunda bir mutasyona bağlı olarak aktarılabilmektedir. Başka gen mutasyonları da hayvan deneylerinde tanımlanmıştır. Ayrıca bazı kollajen doku hastalıkları ve kemik hastalıklarıyla ilgili sendromlara ikincil olarak gelişebilmektedir. 

Mitral kapak halkası, eyer şeklinde bir yapı olup ön ve arka bölümünün zirve noktaları yukarda, yaprakçıklar aşağıda olacak şekilde kalpte sol karıncığa doğru uzanım gösterir. İşte, sarkma dediğimiz şey de ön ve arka kısımlarının en üst uçlarının seviyesini kalbin kasılması sırasında kanın hareketinin itme etkisi ile yaprakların aşmasıdır.

Mitral Valf Prolapsusu Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Klinikte en kolay ve çabuk tanı yöntemi, fizik muayene ile bir arada yapılan ekokardiyografi tetkikidir. Bununla beraber daha kompleks ve güvenilir bir başka tetkik ise kardiyak manyetik rezonans görüntülemedir.

Mitral Valf Prolapsusu’nun Belirtileri Nelerdir?

Hastalar en sık göğüs ağrısı, eforla nefes darlığı ve çarpıntı şikâyetleri ile başvururlar. Fizik muayenede ise en tipik bulgusu ‘midsistolik klik’ dediğimiz iki kalp atım arasında duyulan ek sestir. Genellikle hayat boyu önemli bir olay yaşanmasa da 40-60 yaş arası hastalar ciddi bir kardiyak olayla başvurabilmektedir. Yaşam boyu ciddi bir komplikasyon gelişme riski hastaların üçte birine yakındır. MVP, cerrahi onarım gereken izole mitral yetersizliğinin en sık sebebidir. Ailesel olanların %10’unda ani kardiyak ölüm gelişmektedir. Normal insanlara göre ölüm riski üç kat fazladır. Bazı hastalarda ciddi ritim bozuklukları gelişmektedir. Bazı özellikler hastaların riskli olup olmadığını belirler. Bu EKG halter, eko ve MR bulgularına göre önceden anlaşılabilmektedir

MVP’nin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Genellikle başarılı tedavi yöntemi, cerrahidir. Hipertansiyon ilaçları kapağın yükünü azaltmak için kullanılsa da hiçbiri hastalığın ilerlemesini engellemez. Cerrahinin amacı kapağı tutan kas liflerinin gerilimini ve kalp odacıklarının yeniden şekillenmesini, şeklinin bozulmasını önlemeye yöneliktir. Böylelikle ritim bozukluğunun oluşması azaltılmış olacaktır. Cerrahi yöntemler içinde kapak onarımı ve değişim yer almaktadır. 

Ritim bozukluğunun baskılanmasında veya tedavisinde beta blocker dediğimiz ilaçlar tercih edilir. Önemli ritm bozukluklarında şikâyet olsun olmasın tedavi verilebilmektedir. Bazen ritim bozukluğunu tamamen ortadan kaldırmak için elektro fizyolojik çalışma yapılması gerekmektedir.

Genetik ve moleküler tekniklerdeki yeni gelişmeler. MVP’nin genetik nedenini açıklayabilir ve böylece koruyucu tedaviler ile komplikasyonların gelişimi önlenebilir. Farelerde yapılan çalışmalarda MVP’ye neden olan bir mutasyon gösterilmiş olup, nötralize eden antikorlar sayesinde kapaktaki değişiklikler önlenmiştir. Bu da, gelecekte medikal tedavi ile hastalığın ilerlemesinin engellenebileceğini göstermektedir.

Sonuçta bu kapak sorunu izlendiğinde yaratacağı tehlikeler azalmaktadır. Bu nedenle hastanın düzenli aralıklarla ve şikâyeti arttığında izlenmelidir. Ayrıca hastaların birinci derece akrabalarına da tarama yapılması doğru olacaktır.

Bu makaleyi yazmış olan, Uzm. Dr. Eyyüp Aygül için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Uzm. Dr. Eyyüp Aygül Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt