Yükleniyor
Akciğer Kanseri ve Göğüs Cerrahisi: Tanı, Tedavi ve İlerlemeler

Akciğer Kanseri ve Göğüs Cerrahisi: Tanı, Tedavi ve İlerlemeler

 • Akciğer Kanseri ve Göğüs Cerrahisi: Tanı, Tedavi ve İlerlemeler
 • Akciğer Kanserine Yol Açan Etkenler Nelerdir?
 • Akciğer Kanserinin Tanım ve Sınıflandırması
 • Akciğer Kanserinin Tanı Yöntemleri Nelerdir?
 • Göğüs Cerrahisinde Akciğer Kanserinin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
 • Cerrahi Sonuçları ve İlerlemeler
 • Sonuç olarak;

Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biridir ve özellikle sigara içme alışkanlığı gibi çevresel etmenlerle ilişkilendirilmiştir. Göğüs cerrahisi, akciğer kanseri tanısı konulmuş hastalara yönelik tedavi ve cerrahi müdahalelerin uygulandığı bir alanı kapsar. Bu makalede, akciğer kanserinin temel özelliklerini, tanı yöntemlerini, göğüs cerrahisi ile ilgili tedavi seçeneklerini ve cerrahi müdahalelerin sonuçlarını ele alacağız.

Akciğer Kanserine Yol Açan Etkenler Nelerdir?

Akciğer kanserine yol açan etkenler karmaşık bir kombinasyonu içerebilir. En önemli risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Sigara İçmek: En yaygın ve güçlü risk faktörüdür. Sigara içmek, akciğer kanserinin %85'inden fazlasının nedenidir. Sigarada bulunan kimyasallar, akciğer dokusuna zarar verir ve kanser hücrelerinin oluşumunu teşvik edebilir.
 • Pasif İçicilik: Sigara içmeyenlerin, sigara dumanına maruz kaldıklarında risk altında oldukları görülmüştür. Evde veya işyerinde sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Radon Gazı: Radon, toprakta doğal olarak bulunan bir gazdır ve kapalı alanlarda birikebilir. Yüksek radon seviyeleri akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Mesleksel Maruziyet: Asbest, arsenik, nikel, kromat ve benzen gibi kimyasal maddelere veya endüstriyel tozlara maruziyet akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Hava Kirliliği: Uzun süreli hava kirliliği, özellikle kirli hava soluyan kişilerde akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Aile Geçmişi: Ailesinde akciğer kanseri öyküsü olan kişilerde risk artabilir. Bu, hem genetik faktörlerden kaynaklanabilir hem de aynı çevresel etmenlere maruz kalmalarıyla ilgili olabilir.
 • Radyasyon Maruziyeti: Özellikle göğüs bölgesine yüksek dozda radyasyon maruziyeti (örneğin, kanser tedavisi amacıyla yapılan radyoterapi) akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Diğer Kronik Akciğer Hastalıkları: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi diğer akciğer hastalıkları, akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Beslenme Faktörleri: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz meyve ve sebze tüketimi, akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Genetik Faktörler: Bazı genetik faktörler, kişinin akciğer kanseri riskini etkileyebilir. Ancak, çevresel etkenler genellikle genetik yatkınlığı aşar.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, birden fazla risk faktörünün etkileşime girebileceğidir. Örneğin, sigara içen bir kişinin aynı zamanda radona maruz kalması, riskini daha da artırabilir. Akciğer kanseri riskini azaltmak için en önemli adım, sigara içmemek veya sigarayı bırakmaktır.

Akciğer Kanserinin Tanım ve Sınıflandırması

Akciğer kanseri, akciğerlerin hücresel yapılarının kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir tümördür. İki temel tipi vardır: küçük hücreli dışı akciğer kanseri (non-small cell lung cancer - NSCLC) ve küçük hücreli akciğer kanseri (small cell lung cancer - SCLC). NSCLC, daha yaygın görülen bir türdür ve adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom gibi alt tiplere ayrılırken, SCLC daha agresif bir yapıya sahiptir.

Akciğer Kanserinin Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer kanseri tanısı, genellikle görüntüleme yöntemleri ve doku örneklerinin incelenmesiyle konulur. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi yöntemler, tümörün boyutunu, yayılımını ve diğer özelliklerini değerlendirmede yardımcı olur. Tanıyı kesinleştirmek için bronkoskopi veya biyopsi gibi işlemlerle doku örnekleri alınarak kanser hücreleri mikroskop altında incelenir.

Göğüs Cerrahisinde Akciğer Kanserinin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Göğüs cerrahisi, erken evre NSCLC veya bazı durumlarda SCLC hastaları için etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Tedavi yaklaşımı tümörün tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Cerrahi seçenekler şunları içerebilir:

 • Lobektomi: En sık uygulanan yöntemdir. Bir akciğer lobunu çıkarmayı içerir.
 • Pnömonektomi: Bir akciğerin tamamının çıkarılmasıdır.
 • Segmentektomi: Sadece tümörün bulunduğu bölümün çıkarılmasıdır.
 • Kama rezeksiyonu: Tümörü çevreleyen sağlıklı dokunun bir kısmının çıkarılmasıdır.

Cerrahi Sonuçları ve İlerlemeler

Göğüs cerrahisinin akciğer kanseri tedavisindeki başarısı, tümörün evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve cerrahi becerilere bağlıdır. Erken evre NSCLC hastalarında cerrahi genellikle tamamen iyileşme sağlayabilir. Ancak, ileri evre hastalıklarda cerrahi tek başına yetersiz kalabilir ve kemoterapi, radyoterapi veya hedefe yönelik tedaviler gibi diğer tedavi seçenekleri gerekebilir.

Son yıllarda, cerrahi teknikler ve teknolojilerdeki gelişmeler sayesinde minimal invaziv cerrahi yöntemler daha yaygın hale gelmiştir. Robotik cerrahi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi gibi yöntemler, hastaların daha hızlı iyileşmesine ve daha az komplikasyon yaşamasına olanak tanırken, kanserle mücadeledeki etkinliği artırmıştır.

Sonuç olarak;

Akciğer kanseri, ciddi bir sağlık sorunu olup erken teşhis ve uygun tedavi ile tedavi edilebilir. Göğüs cerrahisi, akciğer kanserinin tedavisinde önemli bir rol oynar ve hastaların yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahiptir. Ancak her hasta farklı olduğundan, tedavi yaklaşımının bireyselleştirilmesi ve multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir.

Bu makaleyi yazmış olan, Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt