Yükleniyor
Ergoterapi Bakış Açısı ile Dır Floortime Terapisi

Ergoterapi Bakış Açısı ile Dır Floortime Terapisi

  • Ergoterapi Bakış Açısı ile Dır Floortime Terapisi
  • DIR Floortime Terapisi Nedir?
  • Pediatrik Rehabilitasyonda Grup Terapisi

DIR Floortime Terapisi Nedir?

DIR modeli gelişimsel ve bireysel farklılıkları gözeten ilişki temelli bir modeldir ve ‘oyun ile terapi’, ‘yerde oyun’ yaklaşımı olarak adlandırılır. 

Yerde oyun modelinin hedefi çocuğun sadece yüzeydeki davranış ve semptomları ile uğraşmak değil, sağlıklı bir gelişim için temeller inşa etmektir. 

Bu yaklaşım ile beraber ebeveynler, çocuklarının gelişimleri sırasında raydan çıkan ya da kaçırılan önemli kritik becerileri geliştirmeyi öğrenirler. Bunlar diğer insanlarla sıcak ve mutlu bir ilişki kurmak, anlamlı ve amaca uygun iletişime geçmek (önce mimikler sonra kelimelerle) ve çeşitli şekillerde mantıklı, yaratıcı şekilde düşünmek gibi birçok duyusal, duygusal, bilişsel, sosyal, motor, dil ve sosyal becerilerdir.

Bizler pediatrik alanda çalışan ergoterapistler olarak duyu bütünleme terapisini floortime ile birleştirerek çocuk ve aile için maksimum verimi hedeflemekteyiz.

 

Pediatrik Rehabilitasyonda Grup Terapisi

Pediatrik ergoterapistler, çocukların duyusal, duygusal, sosyal, davranışsal, algısal, motor, bilişsel ve çevresel sorunları ele alarak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını ve katılımlarını arttırmayı hedefler. 

Pediatrik ergoterapistler, çocuklarda gözlemlenen problemli davranışların temel sebebini holistik bi bakış açısı ile inceleyerek her çocuğun birbirinden farklı olduğunu kabul eder ve danışan merkezli bir müdahale planı oluşturur. Çocuğun yeni becerileri daha kolay öğrenmesine yardımcı olan, duyu ve motor temele hitap etmek için tedavi sırasında duyusal entegrasyon bilgilerini kullanır. Çocuğun güçlü ve zayıf noktalarını belirleyerek ebeveynler ile birlikte terapi programı oluşturur.

Pediatrik ergoterapistler, otizm spektrum bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, don sendromu, beslenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, motor koordinasyon bozukluğu, duyusal işleme bozukluğu gibi alanlar ile çalışmaktadır.

İki pediatrik ergoterapist olarak danışanlarımızı bireysel farklılıklarını, gelişimsel kapasitelerini detaylı bir şekilde değerlendirmekte ve en uygun eşleşmelere karar vererek ve 2, 3, 4 kişilik grup terapileri oluşturmaktayız. Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre uyguladığımız duyusal işlemlemeyi, self regülasyonu, vücut farkındalığını, motor planlamayı, kaba ve ince motor becerilerinin gelişimini hedeflediğimiz duyu bütünleme terapisi ile desteklemekteyiz. 

Grup terapilerimizde tüm çocuklar aktivitelere, oyunlara aktif katılım sağlayarak sıra alma becerisi, akran iletişimi, sosyal katılımı, öz yeterliliği, çift yönlü iletişimi vb. becerileri kazanmış olurlar.

Bu makaleyi yazmış olan, Erg. Sinem Altın Demirbağ için randevu oluşturun veya bu makale hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Bu Sağlık Rehberini Paylaşın
MAKALE YAZARI

Erg. Sinem Altın Demirbağ Yazılarını İncele

Plastik ve Estetik Cerrahi Hizmetleri

Kategoriler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt
İlgili Diğer Makaleler
Devamını Göster
İçeriği Kısalt