Yükleniyor

Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım

0.0
Yorum Sayısı0
Sağlık Rehberi0

Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında hizmet vermektedir. Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım kimdir? Hangi Hastanede, iletişim bilgileri ve hakkındaki yorumları okuyabilirsiniz. Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım için randevu alabilirsiniz.

Adresler ve Hizmetler

 • Serkan Yıldırım - Varoluş Sistemik Gelişim Enstitüsü
 • Canlı Danışmanlık
Açık Adres

Hizmetler
  Hizmetleri Genişlet
  Hizmetleri Kısalt
  Hastalıklar
   Hastalıkları Genişlet
   Hastalıkları Kısalt
   Sigortalar
    Sigortaları Genişlet
    Sigortaları Kısalt
    Kabul Edilen Yaş Grubu

    Konum

    Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım

    Merhaba, Ben Sistemik Psikoterapist / Süpervizör Serkan YILDIRIM, Almanya -IF Weinheim Sistemik Psikoterapi Okulundan mezunum. Ayrıca Almanya - IF Weinheim Sistemik Süpervizyon eğitimine devam ediyorum. Bu eğitim sonunda Türkiye'deki ilk Sistemik Süpervizörler arasında yer alacağım için heyecanlıyım. Meslekteki 11. yılımı geride bırakmak üzereyim. Farklı iş kontekslerinde çalışma deneyimim oldu. 2010 yılından bu yana Eskişehir'de kurucu ortağı olduğum Varoluş Sistemik Gelişim Enstitüsünde; Bireysel Terapi, Çift - Evlilik ve Aile Terapisi, Cinsel Terapi alanlarında çalışmalarıma devam etmketeyim. Bu hizmetlerin yanısıra organizyon, grup, yönetim süpervizyonu; sistemik koçluk bağlamında bireylere, çalışanlara, yöneticilere, takımlara koçluk hizmeti vermekteyim. 2011 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR Terapisi (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) eğitimini Uzm. Psk. Emre Konuk ve Ehud (Udi) Oren'den, yine aynı yıl Prof. Dr. Ümran Korkmazlar'dan Çocuk ve Ergenlerde EMDR Terapisi Eğitimini tamamladım. Ayrıca ''Kronik Baş Ağrısı ve Migrende EMDR Terapisi'' eğitimini Uzm. Psk. Emre Konuk'tan alarak EMDR Terapisini görüşmelerimde aktif bir şekilde kullanmaya başladım. EMDR Derneğine üyeliğim bulunmaktadır. 02/2015 yılları arasında Almanya'nın IF Weinheim Sistemik Eğitim & Gelişim Enstitüsü'nde ''Kapalı Grupta Sistemik Psikoterapi ve Danışma'' eğitimini tamamladım. Sistemik Psikoterapist ünvanına hak kazandım. Bu eğitimin detaylarını yazımın ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz. Buna ek olarak IF Weinheim’in 04/2016 yılında başlayan ve 02/2019 yılında tamamlanacak olan Türkiye'deki ilk “Sistemik Süpervizyon” Eğitiminin de katılımcısıyım. Türkiye'nin ilk Sistemik Süpervizörlerinden biri olma yolunda heyecanla ilerliyorum. Eskişehir'de Varoluş Sistemik Gelişim Enstitüsü ve Sistemik Psikoterapi Enstitüsü (Adana) iş birliğinde organize ettiğimiz ''Sistemik Cinsel Terapi'' Eğitimini Prof. Dr. Turan Akbaş almaya devam etmekteyim. Her bir modülü 2 gün süren ve toplam 10 modülden oluşan eğitimin 6 modülünü tamamlamış bulunmaktayım. 2011 yılından beri tamamen psikoterapi çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Psikoterapi uygulamalarım saat olarak binlerle telaffuz edilebilecek bir seviyeye ulaştı. Çalışmalarımda ağırlıklı olarak Sistemik Psikoterapi daha sonra Emdr Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Narrative Terapi ve Hümanistik (İnsancıl) yaklaşımı kullanmaktayım. 05/2016'da meslektaşım Sistemik Terapist Emine Yıldızeli ile birlikte yol alamaya karar verdik. Bu bağlamda ilk kurulduğu adıyla ''Varoluş Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi''nin adını, ''Varoluş Sistemik Gelişim Enstitüsü'' olarak değiştirdik ve sistemik yaklaşımı Türkiye'de tanıtmayı, yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Danışma ve terapi uygulamalarımızda sistemik yaklaşıma özgü teknikler (örn. genogram çalışması, dizilim, döngüsel sorular vs.) ile tutumlar (örn. güç kaynağı yönelimli ve çözüm odaklı olma, nötrlük, bilmeme tutumu vs.) kullanarak, kültüre duyarlı yeni tasarılar ve teknikler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Birlikte ko-terapi ve yansıtıcı takım gibi setlerde çalışarak, terapi süreçlerini yansıtma ve gelişimimize katkıda bulunma olanağını da kaçırmamış oluyoruz. Aldığım eğitimlerin içeriklerini ise buradan inceleyebilirsiniz: "Kapalı Grup Kontekstinde Sistemik Terapi Eğitimi" (3,5 Yıl) 2 Temel Eğitim -Sistemik Düşünme ve Eyleme Giriş I - Gözlenen Sistemler * Çok-Kuşaklı Aile Terapisi (Boszormenyi-Nagy, Stierlin) * Gelişim odaklı Aile Terapisi (Satir) * Yapısal Aile Terapisi ( Minuchin) * Stratejik Aile Terapisi (Haley) * Milan Modeli (Selvini Palazzoli ve ark.) -Sistemik Düşünme ve Eyleme Giriş II- Gözleyen Sistemler * Yapılandırmacılık (von Foerster, Watzlawick) * Autopoiesis (Maturana, Varela) * Yansıtıcı Takım (Andersen) * Naratif Yaklaşımlar ( White, Anderson ve Goolishian) * Çözüm odaklı Yaklaşım ( de Shazer, Kim Berg) Seminerler: Seminer (5 Gün): Görevi Netleştirme ve Süreci Şekillendirme * Sistemler ile bağlantı kurma * Yönlendiren kontekstlerin anlamı ve üçlü anlaşmalar ile çalışma * Danışma/ Terapide sürece eşlik eden bir araç olarak görevi netleştirme ve anlaşmayı şekillendirme * Farklı sistemlere aidiyetlik ve farklı rollerle ilişkili olan taleplerin dengelenmesi * Değişime ilişkin sistemik modeller * Hipotez ve meta-yansıtmalarla çalışma aracılığıyla danışma/ terapiyi süreç odaklı şekillendirme 2. Seminer (5 Gün): Klinik Tanılarla Sistemik Çalışma * Sağlık ve hastalık kavramları * Yapı olarak tanılar * Atfetme yerine gözlem ve betimleme * Tanılar ve iletişimsel sistemdeki etkileri * Psişik bozukluklarda sistemik müdahaleler * Kalıpların keşfedilmesine yönelik hipotezler olarak tanılar * Tanıların toplumdaki yeri * Gözlemin gözlemi- Terapi çevreleri olarak sağlık sigorta sistemi ve tıbbı hizmetler 3. Seminer + 4. Seminer (2x5 Gün): Öz Deneyim- Profesyonel rollerin ve görevlerin aile (yeniden) yapılandırma öğeleri ile geliştirilmesi ve yansıtılması Bu seminer, sistemik alanda mesleki öz deneyimi ön plana çıkarmakta ve kişisel ve mesleki gelişimi, ailesel ve diğer sosyal bağlamlarda ve de tarihsel ilişkiler içinde yansıtma olanağı sunmaktadır. Burada kişinin kendi güçlerine ve potansiyellerine erişimini sağlayan, öz sorumlu ve öz şefkatli bir yaşamın bileşenleri olarak otonomi ve ilişkinliği destekleyen ve böylece kişinin özüne dair bilinçli yaşanılan değerler, tutumlar, düşünce ve davranış kalıpları anlamında istikrarlı bilgiyi destekleyen yapılandırma, yıkma ve yeniden yapılandırmaya yönelik naratif süreçleri teşvik edilmektedir. Bu, profesyonel danışman ve/ veya terapist rolüne aktarıldığında ise danışanlar için yararlı ve profesyonel ilişki teklifleri yapabilmek için bir ön koşul sağlamaktadır. 5. Seminer: Yaşam Biçimleri ve bunların Kültürleri- Çatışma alanları, Güç kaynakları ve Çözümler (5 Gün) * Dönüşümdeki aileler, çift ilişkisinde ve ebeveynlikte farklı mantıklar * Çocuk yetiştirmede aile imgeleri, normlar ve değerler * Yalnız yaşayan, kimsesiz , yalnız çocuk yetiştiren * Çocuklu veya çocuksuz hayat arkadaşlığı ve çift ilişkileri * Demografik dönüşüm ve etkileri * Göç, uyum sağlama- çok kültürlülüğe karşın kültürlerarasılık * Toplumsal devrimler ve etkileri 6. Seminer: Sistemlerdeki Krizler (5 Gün) * Sistemlerin gelişimlerinde özel dönemler olarak krizler * Krizlere ve de kriz süreçlerinin gidişatına ilişkin sistemik anlayış * Kriz biçimleri * Krizlerde danışma süreçlerinin şekillendirilmesi: Çerçevelendirme, güvenlik, olanaklar ve sınırların anlamı * Danışma/ Terapide dayanıklılık modeli ile güç kaynağı yönelimli çalışmanın dayanıklılığı ve olanakları * Krizlere eşlik etme sürecinde terapistlerin öz bakımının önemi 7. Seminer: Terapide Aileler- Ailelerde Terapi * Aile terapisinden sistemik terapiye * I. ve II. Düzende Sibernetik modelleri ve tasarıları ve ailesel sistemdeki kullanımları * Ailesel konular ve bunları ele alış biçimleri * Problemden çözüm yönelimine * Çok yönlü aile konstelasyonları ve bunların terapideki dinamikleri * Farklı terapi oturumu şekillendirmeleri * Farklı kültürel kontekstlerde aile terapisi 8. Seminer: Sistem Terapistleri için Davranış Terapisi (5 Gün) * Davranış terapisinin tarihi, temelleri ve yöntemleri * Davranış terapisinde problem betimlemesi: S-O-R-C- Davranış analizi ve semptomların işlev analizi * Davranış terapisi müdahaleleri: cevaplayıcı yöntemler ( kaygı- yüzleştirme, tepki engellemesi); edimsel yöntemler ( yeni davranış biçimlerinin inşa edilmesi); bilişsel davranış terapisi, öz kontrol yöntemleri * Davranış terapi açısından seçilmiş bozukluk resimleri: örn. Kaygı, zorlanmalar, yeme bozuklukları, depresyon, ağırlık noktaları katılımcıların isteklerine göre şekillenmektedir * Davranış terapisi ve sistemik terapi arasındaki farklar ve benzerlikler 9. Seminer: Sonlandırma- Veda- Genel Bakış (5 Gün) * Terapi/ danışma sürecinin sonlandırılması, anlaşmalar * Terapistlerin ve danışanların veda kalıpları ve deneyimleri * Döngüsel ve hipotetik sorularının, sonlandırma sorularının kullanımı * Sonlandırma, geçiş, bütünleştirme ve veda ritüelleri * Sonlandırma müdahaleleri, sonlandırma yorumları * Yas ve ölmek ve ölüme yönelik sistemik bir bakış * Kişisel konumu belirleme, bilançolama, geleceğe bakış Bu eğitim ayrıca şunları kapsamaktadır: - 24 gün süpervizyon çalışmasını, - 120 saat müdahale grup çalışmasını, - 200 saat protokol altına alınmış terapi seansı, - Bitirme tezi ve sınavı SİSTEMİK SÜPERVİZYON EĞİTİMİ(3 Yıl) Seminerler: 1. Seminer: Süpervizyon- Sistemik Süpervizör olarak profesyonel eylem (4 Gün) - Süpervizyon alanları: - Profesyonel eylem alanındaki gerçeklik yapılarının keşfi olarak sistemik süpervizyon - Meta-perspektif olarak sistemik süpervizyon- Gözlemin gözlemi ( Sibernetik I. ve II. Düzen) - Süpervizör ve Süpervizandın (hizmet alan) rolleri ve gözlemlenen sisteme etkileri 2. Seminer: Süpervizyon- Sistemik Süpervizör olarak profesyonel eylem (4 Gün) - Görev/ödev ve de işleve ve rolleri netleştirme ve şekillendirme - Üçlü anlaşmaların şekillendirilmesi - Çerçeve koşulların ve farklı kontekstlerin etkileri 3. Seminer: Bağımsız süreç yönelimli bir yöntem olarak Süpervizyon (4 Gün) - Tutumlar ve araçlar arasındaki etkileşim - Psiko-sosyal, klinik ve girişimci kontekstlerinde vaka süpervizyonu - Süpervizyonunda nötrlük ve tarafsızlığın yeri, Farkların kullanımı 4. Seminer: Takım Süpervizyonu (4 Gün) - Takımların ve takım dinamiklerinin tanımlanması - Zorlayıcı, çatışmalı ve sıkıntılı çalışma durumlarında destekleyici çalışma - Var olan güç kaynaklarının etkinleştirilmesi ve kullanımı 5. Seminer: Sistemik Süpervizör olarak duruş ve profesyonellik (4 Gün) - Sistemik süpervizyonda meslek imgeleri - “Kültürel uyma” yönleri - Kişisel yeterlik profili 6. Seminer: Daha büyük sistemlerde profesyonel eylem(4 Gün) - Daha büyük sistemlerde çalışma zemini olarak sistem kuramı tasarıları - Açık ve örtük, kurumsal ve bireysel beklentiler ile baş etme - Gözlem ve müdahaleye yönelik referans noktalarının geliştirilmesi - Değişim süreçlerine eşlik etme 7. Seminer: Sonlandırma, Veda ve Geleceğe Bakış (5 Gün) - Süpervizyon süreçlerini sonlandırma - Veda kalıplarını fark etme ve ilişkilendirme - Bir süpervizyon sürecinin ve eğitimin toplam sürecini bilançolama ve değerlendirme Bu eğitim ayrıca şunları kapsamaktadır: - 80 saat müdahale grup çalışmasını, - 50 saat protokol altına alınmış süpervizyon hizmetlerini - Bitirme tezi ve sınavını

    Sağlık Rehberi

    Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım, henüz hiç paylaşım yapmamış..

    Galeri

    Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım

    Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım, henüz hiç galeri paylaşmamış..

    Yorumlar

    Uzm. Kl. Psk. Serkan Yıldırım için bir yorum yazın

     Yorum Gönder ( İsminiz Gizli Kalacaktır )

     capt

     Ücretsiz Randevu Al

     * Sitemiz üzerinden randevu oluşturmak ücretsizdir. Muayene / danışmanlık ücret bilgisi için doktorunuza/uzmanınıza başvurunuz.

     Adres

     Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Cad. Vehbi Töral Apartmanı No:65/1, Eskişehir