Yükleniyor

Op. Dr. İhsan Kuzucu

0.0
Yorum Sayısı0
Sağlık Rehberi0

Op. Dr. İhsan Kuzucu, Kulak Burun & Boğaz alanında hizmet vermektedir. Op. Dr. İhsan Kuzucu kimdir? Hangi Hastanede, iletişim bilgileri ve hakkındaki yorumları okuyabilirsiniz. Op. Dr. İhsan Kuzucu için randevu alabilirsiniz.

Adresler ve Hizmetler

 • Özel Medisun Hastanesi
Açık Adres

Hizmetler
  Hizmetleri Genişlet
  Hizmetleri Kısalt
  Hastalıklar
   Hastalıkları Genişlet
   Hastalıkları Kısalt
   Sigortalar
    Sigortaları Genişlet
    Sigortaları Kısalt
    Kabul Edilen Yaş Grubu

    Konum

    Op. Dr. İhsan Kuzucu

    Op. Dr. İhsan Kuzucu, Özel Medisun Hastanesi'nde hasta kabul etmektedir. Tıbbi İlgi Alanları: Rinoloji-Rinoplasti, Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi, Medikal ve Cerrahi Yüz Estetiği, Otoplasti, Baş Dönmesi ve Denge Problemleri SERTİFİKALAR Tıp Fakültesi Diploması, Temmuz 2008 Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Diploması, Ekim 2014 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Board Yeterlilik Belgesi, Eylül 2017 TKKBBC Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Diploması, 2018 TKKBBC Rinoloji-Rinoplasti ve Uyku Okulu, (Devam Etmekte) Rinoplasti, Medikal ve Cerrahi Yüz Estetiği Uygulamaları Sertifika, 2019 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2012 Temel Eğitici Eğitim Kursu Sertifikası, 2018 TEZ Otolog Plateletten Zengin Plazmanın Septal Cerrahide Hastanın Postoperatif Yaşam Kalitesine Etkisi, 2014 YAYINLAR - I Kuzucu, GK Beriat, H Ezerarslan, S Ozdemir, S Kocaturk. Effects of the Autologous Platelet-Rich Plasma in Nasal Pack on Postoperative Quality of Life. Journal of Craniofacial Surgery 2017;28(3):299-302 - I Kuzucu, I Guler, RO Kum, D Baklaci, M Ozcan. Increased neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio in malignant parotid tumors. BJORL 2019. 10.1016/j.bjorl.2019.02.009. - I Kuzucu, Parlak Izzet Selçuk, Baklacı Deniz, Güler Ismail, Sakallı Cemal, Mendi Ahmet Bökebatur, Kum Rauf Oguzhan, Özcan Müge. An Analysis of Association Between Nasal Bone Morphology and Sinonasal Anatomical Variations. Journal of Craniofacial Surgery. 2019. Doi:10.1097/SCS.0000000000005801. - I Kuzucu, Parlak Izzet Selçuk, Baklacı Deniz, Güler Ismail, Kum Rauf Oguzhan, Özcan Müge. Morphometric evaluation of the pterygoid hamulus and upper airway in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Surgical and Radiologic Anatomy, 2019 Doi: 10.1007/s00276-019-02314-8. - Kuzucu Ihsan, Parlak Izzet Selcuk, Baklaci Deniz, Guler Ismail, Kum Rauf Oguzhan, Ozcan Muge. A Prognostıc Marker In Idıopathıc Sudden Sensorıneural Hearıng Loss: Serum Calprotectın. Clinical and Experimental Otorhinolaryngology. 2019 Doi:10.21053/ceo.2019.00283. - I Kuzucu, I Guler, RO Kum, D Baklaci, M Ozcan. Presence Of Gıant Thyroglossal Ductus Cyst Wıth Dysphonıa In An Adult Patıent. ENTCase 2018;4:429-35 - I Kuzucu, D Baklaci, I Guler, EÖ Uçaryılmaz, RO Kum, M Ozcan. Investigation of the Ototoxic Effect of Pembrolizumab Using a Rat Model. Cureus 2019;11(11):e6057. doi:10.7759/cureus.6057. - D Baklaci, I Guler, I Kuzucu, RO Kum, M Ozcan. Type 1 tympanoplasty in pediatric patients: a review of 102 cases. BMC pediatrics 2018 Nov 6;18(1):345-50. - Baklaci D, Kuzucu I, Guler I, Akbal S, Kum NY, Yildirim GK, Parlak IS, Kum RO, Ozcan M. Effect of mastoid bone pneumatization on the conformation and depth of the sinus tympani, a high-resolution computed tomography study. Surg Radiol Anat. 2019 Apr 29. doi: 10.1007/s00276-019-02246-3. - I Guler, D Baklaci, I Kuzucu, RO Kum, M Ozcan. Comparison of temporalis fascia and tragal cartilage grafts in type 1 tympanoplasty in elderly patients. Auris Nasus Larynx 2018 sep 14. - Guler Ismail, Baklaci Deniz, Kuzucu Ihsan, Kum Rauf Oguzhan, Ozcan Muge, Clinical Characteristics, Prognostic Factors And Outcomes Of 48 Children With Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. B-ENT. Basım aşamasında - Baklaci Deniz, Guler Ismail, Kuzucu Ihsan, Kum Rauf Oguzhan, Ozcan Muge. Simultaneous bilateral same-day endoscopic myringoplasty using tragal cartilage from one ear. Ear Nose & Throat Journal. 2019. Doi: 10.1177/0145561319854065. - Kayabasi Serkan, Kuzucu İhsan. A Novel Bıomarker For Recurrent Aphthous Stomatıtıs: Calprotectın. The Journal of Laryngology Otology. 2019. 133(8);691-695. Doi:10.1017/S0022215119001440 - I Guler, I Kuzucu, D Baklaci, RO Kum, NY Kum, M Ozcan. Efficiency of Expansion Sphincter Pharyngoplasty in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 206-9 - I Güler, D Baklacı, İ Kuzucu, RO Kum, M Özcan. Low Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels in Patients With Benign Paroxysmal Positional Vertigo. KBB-Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2018;17(2):35-9 - MM Başaran, I Kuzucu, S Kocatürk. Syndromes with Maxillofacial-Rhinological Anomalies. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Sendromlar. 2018;11;3;10-19 - MM Başaran, I Kuzucu. The Comparison of The Readability of Rhinoplasty Information Texts on Sur-geons Web Site Between Different Specilisations. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2019 DOI: 10.5336/medsci.2018-63549. - Baklacı Deniz, Kuzucu Ihsan, Güler Ismail, Kum Rauf Oguzhan, Özcan Müge. Analysis of factors affecting postoperative functional outcome in patients with otosclerosis. Auris Nasus Larynx, 2019 Doi: 10.1016/j.anl.2019.07.009 KİTAP BÖLÜMLERİ - I Kuzucu, İ Güler, N Bayar Muluk. Medical Treatment of Nasal Polyposis. All Around the Nose. Springer 2019. - I Kuzucu. Menoplasti. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim. Akademisyen 2019 - E Ceylan, I Kuzucu, C Cingi. Herbal Treatment Options for Allergic Rhinitis. All Around the Nose. Springer 2019. - Başaran MM, Kuzucu İ, Kocatürk S. Maksillofasial-Rinolojik Anomaliler ile Seyreden Sendromlar. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Sendromlar. 2018;11;3;10-19. SÖZEL ve POSTER SUNUMLARI - I Kuzucu, D Baklacı. Endoskopik Kartilaj Miringoplasti Sonuçlarımı. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2019. - I Kuzucu, M Ozcan. Diferansiye Tiroid Kanserlerine Yaklaşımda Tedavi Klavuzlarının Karşılaştırılması ve İnterdisipliner Farklılıklar. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2018. - I Kuzucu, I Guler, RO Kum, YF Yılmaz, M Ozcan. Frontal Sinüs Fraktürü: Olgu Sunumu 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2018. - I Kuzucu. Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases. 20. Rhinocamp Meeting Proceeding 2018. - I Kuzucu. Comparison of Inhalation Anesthesia with Total Intravenous Anesthesia in Nose Aesthetics Surgery. MAS International European Congress On Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences 2019. - I Kuzucu. Şiddetli Subjektif Tinnitus Hastalarında: Tinnitus Süresi ile Hematolojik Parametrelerin İlişkisi. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2018. - I Güler, I Kuzucu, D Baklacı, E Yılmaz, RO Kum, M Özcan Anti-Programmed Death-1 (PD-1) Monoklonal Antikoru (Nivolumab®) Rat Modelinde Ototoksisite Araştırılması. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2018. - H Ezerarslan, MM Başaran, I Kuzucu, GK Beriat, S Kaya. Nazal Septumda Lobuler Kapiller Hemanjioma: Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi 2014. - H Ezerarslan, I Kuzucu, MM Başaran, GK Beriat, S Kocatürk, ŞH Akmansu. Pediatrik Dev Antrokoanal Polip: Bir Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi 2014. - H Ezerarslan, MM Başaran, I Kuzucu, ŞH Akmansu, S Kaya Kornu Kuteneum: Nadir Bir Olgu. 10. Türk Rinoloji Kongresi 2014. - I Kuzucu, GK Beriat, K Ataç, ŞH Akmansu, S Kocatürk. Süperior Semisirküler Kanal Dehissansı Sendromu: İki Olgu Sunumu. 34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2012. - I Kuzucu, MM Başaran, ŞH Akmansu, F Ünal, S Kocatürk. Rinoserebral Mukormikozis: Olgu Sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi 2013. - F Ünal, ŞH Akmansu, MM Başaran, I Kuzucu, S Kocatürk. 1.5 Yıl Tek Taraflı Epistaksis İle Seyreden Burunda Yabancı Cisim: Bir Olgu Sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi 2013.

    Sağlık Rehberi

    Op. Dr. İhsan Kuzucu, henüz hiç paylaşım yapmamış..

    Galeri

    Op. Dr. İhsan Kuzucu

    Op. Dr. İhsan Kuzucu, henüz hiç galeri paylaşmamış..

    Yorumlar

    Op. Dr. İhsan Kuzucu için bir yorum yazın

     Yorum Gönder ( İsminiz Gizli Kalacaktır )

     capt

     Ücretsiz Randevu Al

     * Sitemiz üzerinden randevu oluşturmak ücretsizdir. Muayene / danışmanlık ücret bilgisi için doktorunuza/uzmanınıza başvurunuz.

     Adres

     Çayyolu Mahallesi, 1920. Cadde No:61 Çayyolu, Çankaya